Marlena Kudlicka kontroluje jakość i weryfikuje standard

Metalowe rzeźby Kudlickiej powstają w warsztacie ślusarskim, miejscu mentalnego i fizycznego rozwijania kształtów. W ich powstawaniu bierze udział nie tylko koncepcja autorki, ale także błąd – odstępstwo od pierwotnego zamiaru. Właśnie refleksja o błędzie jest źródłem ostatnich prac artystki. Za nami wernisaż wystawy w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu.

Marlena Kudlicka. „Kontrola jakości i weryfikacja standardu” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marlena Kudlicka. „Kontrola jakości i weryfikacja standardu” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konstruktywistyczna sztuka Marleny Kudlickiej rozgrywa się na kilku intertekstualnych polach: języka i jego typograficznego obrazu, rysunku technicznego i humanistycznej spekulacji, mechanicznie reprodukowanej koncepcji i doświadczalnie korygowanej formy. Nie chodzi tu jednak o „maszynizm”, lecz – przywołując słowa Władysława Strzemińskiego – o najważniejsze cechy aktu twórczego – „o proces stawania się, nawarstwiania dzieła sztuki”.

Interesuje mnie pytanie: jaka tolerancja precyzji jest dopuszczalna przy transformowaniu myśli w fizyczny kształt? – pyta Marlena Kudlicka.

Kuratorka: Dorota Monkiewicz

Marlena Kudlicka. Kontrola jakości i weryfikacja standardu
Od 19 lutego do 3 maja 2016 roku
Muzeum Współczesne Wrocław

Dodaj komentarz