Anna Waligórska / Maria Szachnowska – Malarstwo

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Anny Waligórskiej i Marii Szachnowskiej, który odbędzie się 3 marca.

„Anna Waligórska / Maria Szachnowska – Malarstwo” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Anna Waligórska / Maria Szachnowska – Malarstwo” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

W postawach twórczych obu artystek interesujący jest dialog z konwencją przedstawienia wizerunku kobiecego oraz pytania o normy estetyczne towarzyszące postaci kobiety w malarstwie. Malarki z jednej strony czują potrzebę odniesienia się do tradycji malarstwa, jego medium, przy jednoczesnym nieusuwaniu z pola zainteresowań dbałości o warsztat, czy zaplecza formalnego. Z drugiej zaś, obie postawy charakteryzuje poszukiwanie rozwiązań alternatywnych konwencji przedstawiania, ożywiających medium malarskie – pisze Jarosław Denisiuk, kurator wystawy.

Anna Waligórska – urodziła się w 1979 roku w Bydgoszczy. W latach 1999–2000 studiowała malarstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej. W latach 2000–2005 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni dyplomowej Profesora Hugona Laseckiego, a następnie w pracowni Profesora Macieja Świeszewskiego. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni Profesora Macieja Świeszewskiego. W roku 2003 była asystentką–stażystką u profesora Andrzeja Markowicza w pracowni scenografii i projektowania plastycznego. Oprócz malarstwa zajmuje się malarstwem ściennym, witrażem, grafiką warsztatową, scenografią. Obecnie pracuje na ASP na stanowisku asystenta w pracowni malarstwa ściennego i witrażu. W 2012 roku wygrała konkurs na grafikę ścian osłonowych wiat przystankowych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Maria Szachnowska – urodziła się w 1990 roku. W latach 2009–2014 studiowała rysunek i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof Macieja Świeszewskiego z aneksem w Pracowni Scenografii i Pracowni Tkaniny Artystycznej. Obecnie jest studentką studiów doktoranckich na ASP w Gdańsku. Artystka projektowała scenografię i kostiumy do spektaklu W 80 dni dookoła świata w reżyserii Konrada Szachnowskiego w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu w 2015 roku. Zajmuje się malarstwem i tkaniną.

Anna Waligórska / Maria Szachnowska – Malarstwo
Od 3 marca do 4 kwietnia 2016 roku
Wernisaż: 3 marca 2016 roku, godzina 18.00
Centrum Sztuki Galeria EL
Elbląg

Dodaj komentarz