Nabór projektów na festiwal Wschód Kultury / Inny Wymiar 2016

Białostocki Ośrodek Kultury organizuje otwarty nabór projektów na tegoroczną, czwartą edycję festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar. Festiwal odbędzie się 2–4 września w Białymstoku, a projekty należy nadsyłać do 11 marca.

Festiwal Wschód Kultury / Inny Wymiar 2016, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Festiwal Wschód Kultury / Inny Wymiar 2016, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania projektów instytucje, organizacje pozarządowe i artystów z Białegostoku. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie Ukraina i rocznica wydarzeń na Majdanie. Tym razem nie została wybrana jedna społeczność wokół której zostanie zbudowana narracja festiwalu. W tym roku uwzględniane będą propozycje przybliżające różne narodowości związane z historią Białegostoku.

Celem naboru jest wyłonienie propozycji obejmujących różne dyscypliny artystyczne: muzykę, sztuki wizualne, teatr, taniec, działania performatywne czy inicjatywy w przestrzeni miasta.

Projekty należy nadsyłać na adres mailowy festiwalu. Wcześniejsze przysłanie propozycji jest mile widziane i daje większą szansę na dopracowanie ewentualnych szczegółów.
Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji projektu, szczegóły dotyczące jego realizacji (forma, planowana lokalizacja, zespół twórców) i szczegółowy kosztorys całości zadania (z uwzględnieniem planowanych kosztów realizacji tj. nie tylko honorariów, lecz także kosztów technicznych, wynajmu, zabezpieczenia obiektu, terenu, ochrony, przejazdów, wyżywienia, noclegów). Nabór ma na celu wyłonienie organizatorów festiwalowych wydarzeń, a nie tylko wykonawców.

Wschód Kultury – to projekt kulturalny integrujący środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy), realizowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz trzy wspomniane miasta. Ideą projektu jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. W 2016 roku Wschód Kultury będzie realizowany po raz czwarty. Przedsięwzięcie powstało dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych, samorządów wschodniej Polski oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Festiwal Wschód Kultury / Inny Wymiar 2016
Od 2 do 4 września 2016 roku
Termin nadsyłania projektów: do 11 marca 2016 roku
Ogłoszenie wyników: do 25 marca 2016 roku
Koordynator Festiwalu: Białostocki Ośrodek Kultury
Białystok

Dodaj komentarz