Tabela. Co? Czym? [Polityka]

Wystawa Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka Tabela. Co? Czym? [Polityka] nawiązuje do zrealizowanego w 2001 r. w CSW Łaźnia projektu Co? Czym? Na wystawie znajdą się prace indywidualne oraz namalowane wspólnie przez artystów w latach 2000–2014.

Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, „Co? Wzorek; Czym? Seksreligiąpolityką”, 2013, 140x200cm, tempera jajkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, „Co? Wzorek; Czym? Seksreligiąpolityką”, 2013, 140x200cm, tempera jajkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tabela powstała poprzez umieszczenie na obu osiach układu współrzędnych tych samych kategorii, nazw, imion, sposobów realizacji, środków plastycznych itd. Co przedstawiamy, czym to uzyskujemy; co czym nawzajem określamy; co za pomocą czego robimy, wykonujemy, realizujemy; co z czym jest w relacji w ramach zadania. Tabela jako rodzaj matrycy, pewnej nieskończonej struktury współrzędnych, rozciąga się w przestrzeni, tworząc zaplecze dystrybucji zagadnień i środków plastycznych, wspomagając analizę, teorię i pracę praktyczną. Tabela pozwala na rozważania teoretyczne, pomaga w inicjowaniu zadań i ćwiczeń, dyskusji (Dyskusja Kuratorów), inicjowaniu obrazów. Losowanie pary kategorii (Co? – Czym?) następuje za pomocą rzutu strzałką albo jako wybieranie pary pasujących kategorii, również możliwe jest dodawanie kategorii, niepozostawianie Tabeli w jej kształcie, robocze jej traktowanie – tłumaczą artyści.

Stąd możliwe rozbudowanie tabeli, przeredagowanie jej na potrzeby wystawy, dodanie słowa „Polityka”, współpraca tego słowa z wieloma kategoriami umieszczonymi w tabeli, możliwe rozciągnięcie kategorii polityki na wiele zagadnień i środków używanych w pracy plastycznej; faktury, mechanizmy, narzędzia związane z polityką określają na nowo używane kategorie i tworzą nowe związki.

Marek Sobczyk, „Co? Chłopiec w gimnastycznych majtkach; Czym? Socrealizacją (Wróblewski)”, 2015, 230x180cm, tempera jajkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Sobczyk, „Co? Chłopiec w gimnastycznych majtkach; Czym? Socrealizacją (Wróblewski)”, 2015, 230x180cm, tempera jajkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Modzelewski i Marek Sobczyk są absolwentami Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1982 założyli formację artystyczną GRUPPA, której członkowie (m.in. Ryszard Woźniak, Paweł Kowalewski, Włodzimierz Pawlak, Ryszard Grzyb) reprezentowali popularny w sztuce lat 80. nurt neoekspresjonizmu. Głównym tematem działalności malarskiej, wydawniczej, koncertów i odczytów GRUPPY były ironiczne nawiązania do realiów stanu wojennego.

Tabela. Co? Czym? [Polityka]
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Otwarcie: 19 lutego 2016 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 10 kwietnia 2016 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Dodaj komentarz