Dużo rysunków Mariusza Tarkawiana w Galerii Białej

Niemal 11 lat temu, w 2005 roku, w czasie przygotowań do wystawy Nova Biała w lubelskiej Galerii Białej, pojawił się – jako wolontariusz – Mariusz Tarkawian. Powstały wówczas pierwsze Rysunki podejrzane, które stały się cyklem debiutanckim. Po 10 latach galeria ponownie przypomina artysczny debiut Tarkawiana. Za nami wernisaż wystawy Dużo rysunków.

Mariusz Tarkawian, „Dużo rysunków” (źródło: materiały organizatora)

Mariusz Tarkawian, „Dużo rysunków” (źródło: materiały organizatora)

Bardzo szybko okazało się, że ochotnik w krótkich przerwach w trakcie realizacji wystawy rysował i notował wypowiedzi artystów oraz wolontariuszy. Do marca 2006 roku Mariusz Tarkawian, stając się kronikarzem Białej, stworzył pierwszy zbiór, liczący ponad 200 rysunków, które w niezwykły sposób rejestrowały wydarzenia w galerii.

Artysta stał się niestrudzonym, pracowitym i bardzo uważnym obserwatorem i miłośnikiem przede wszystkim świata sztuki. Stąd w jego dorobku rozliczne cykle, na które składają się setki i tysiące rysunków, jak np. W poszukiwaniu sztuki, Potencjalni artyści czy W przewidywaniu sztuki. W tym skrupulatnym liczeniu prac oraz rejestrowaniu rzeczywistości Tarkawian działa jak Edward Dwurnik – klasyk polskiego malarstwa, który konsekwentnie od ponad 45 lat komentuje i opisuje polską rzeczywistość. Dla Tarkawiana podstawową inspiracją jest przede wszystkim świat sztuki – polskiej i światowej, dawnej i aktualnej, również sztuka w przyszłości. Rysuje także faunę i florę, wybrane przedmioty, zjawiska czy wydarzenia społeczne i polityczne, zarówno polskie, jak i międzynarodowe (w cyklu 366 obrotów).

Mariusz Tarkawian. Dużo Rysunków
Od 12 lutego do 24 marca 2016 roku
Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie

Dodaj komentarz