• 2016-02-15

wPunkt

20 lutego w Galerii FF w Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy Pawła Fabjańskiego zatytułowanej wPunkt.

Fot. Paweł Fabjański (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Paweł Fabjański (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy i w jaki sposób język estetyki reklamowej może zostać świadomie wykorzystany przez artystę do stworzenia własnego, autorskiego przekazu? Wystawa inicjuje dyskusję na temat swobody twórczej w świecie komercji oraz jest próbą zmierzenia się z dylematami i strategiami artystycznymi wobec zjawiska komercjalizacji.

Fot. Paweł Fabjański (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Paweł Fabjański (źródło: materiały prasowe organizatora)

By nakierować widzów na wyżej wspomniane zagadnienia, wystawa w warstwie estetycznej bliska jest realizacjom reklamowym, jednocześnie w warstwie koncepcyjnej sugeruje istnienie symbolicznych treści zawartych w podstawowym elemencie graficznym jakim jest punkt. Cykl operuje estetyką plakatu, zaczerpniętą ze świata reklamy. Minimalistyczna forma ma na celu prowadzenie uwagi widza po poszczególnych partiach obrazu, oddziałuje równie hipnotycznie jak obrazy reklamowe. Wprowadzenie estetyki bliskiej językowi reklamy jest próbą zrozumienia, w jakim stopniu specyfika przestrzeni wpływa na jego percepcję.

Paweł Fabjański (ur. 1980) – jest artystą wizualnym, który tworzy swoje prace głównie za pomocą medium fotografii. Ukończył studia na Politechnice Łódzkiej oraz w PWSFTviT w Łodzi, gdzie obecnie przygotowuje pracę doktorską oraz prowadzi pracownię Fotografii Komercyjnej. Fabjański swoją uwagę skupia głównie na zagadnieniu przenikania się sztuki i komercji – tematem tym zajmuje się zarówno w swojej własnej twórczości jak i eksploruje go jako wykładowca.

Paweł Fabjański, wPunkt
Od 20 lutego do 19 marca 2016 roku
Wernisaż: 20 lutego 2016 roku, godzina 18.00
Galeria FF
Łódź

Dodaj komentarz