• 2016-02-13

Claudio Santana Bórquez – warsztaty i wykład we Wrocławiu

W lutym Claudio Santana Bórquez poprowadzi w Instytucie Grotowskiego warsztaty W głąb procesu aktorskiego oraz wykład Persona: przejrzystość ścieżki aktora na temat wpływu praktyki na życie aktora. Wydarzenia będą miały miejsce 22 i 23 lutego we Wrocławiu.

 Claudio Santana Bórquez, fot. Maciej Zakrzewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Claudio Santana Bórquez, fot. Maciej Zakrzewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zajęcia skupiają się na ciele, dźwięku, rytmie i akcji pojmowanych jako obiektywne narzędzia rzemiosła aktorskiego. Działanie z ich pomocą umożliwia ustanowienie odmiennego rodzaju porozumienia między ludźmi i stworzenie obszaru artystycznych i osobistych poszukiwań, co prowadzić może ku istocie prostych zdarzeń i radości wspólnego przebywania. Uczestnicy zajęć powinni nauczyć się na pamięć krótkiego tekstu lub pieśni w wybranym przez siebie języku.

23 lutego w Sali Teatru Laboratorium Claudio Santana Bórquez poprowadzi wykład performatywny na temat wpływu praktyki na życie aktora. Wstęp na wykład jest wolny.

Osoba uprawiająca aktorstwo może być postrzegana jako swoiste źródło wiedzy antropologicznej. Takie podejście otwiera nas na pojmowanie praktyki teatralnej jako konkretnego medium umożliwiającego realną zmianę siebie i innych. Praktyka ta obejmuje proste ludzkie istnienie podczas działania, nadawanie struktury akcjom, ciszę samoświadomości – podkreśla prowadzący.

Claudio Santana Bórquez – absolwent studiów aktorskich i reżyserskich, pracuje jako profesor teatrologii uniwersytetu Playa Ancha w Valparaiso (Chile). Od 2010 dyrektor artystyczny Performer Persona Project, badającego ciało, dźwięk, rytm i żywe działanie człowieka. Jego prace teatralne obejmują następujące spektakle: Niczego nie grając (2011), Wigilia (2012), Julia (2013), Jak pies w słońcu (2013), Przegrana bitwa pijanego (2014), Wykład performatywny: praktyka teatru (2015). Ostatnio opublikował artykuł O praktyce i przejrzystości aktora w czasopiśmie „Gestos. Revista de Teoría y Práctica del Teatro Hispánico” (listopad 2015). W 2013 kierował Lab Performer Studies. W latach 2008–2010 pracował jako aktor w Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore (Turyn, Włochy). W 2008 uczestniczył w cyklu warsztatów Atelier Instytutu Grotowskiego oraz projekcie Horyzonty Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Jako reżyser Teatro de la Peste w latach 2002–2006 wystawił: Yard Gal, Pincho Disney, Orwell 1984, Silence of God, Normal.

Claudio Santana Bórquez
22 i 23 lutego 2016 roku
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Dodaj komentarz