• 2016-02-11

Od jutra się zmienię. Rozmowa o twórczości Tadeusza Różewicza

Tadeusz Różewicz kwestionował w swojej twórczości zastane pewniki, zasady i normy regulujące życie społeczne. Pod jego lupą znalazły się przyzwyczajenia klasy średniej, tradycje powstańcze i emigracyjne, kultura masowa, nasza seksualność, konwencje literackie. Rozmowa ze specjalistami o twórczości Różewicza odbędzie się 20 lutego w Teatrze Narodowym w Warszawie.

„Od jutra się zmienię”. Rozmowa o twórczości Tadeusza Różewicza (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Od jutra się zmienię”. Rozmowa o twórczości Tadeusza Różewicza (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy duch prowokacji, jaki przenika jego twórczość, jest wciąż aktualny? Czy napisane niemal pół wieku temu dramaty wciąż mogą wywołać kontrowersje? Jakich newralgicznych punktów polskiej kultury Różewicz dotykał? Twórczość autora Białego małżeństwa będzie punktem wyjścia do rozmowy o prowokacji, bluźnierstwie i przekorze w sztuce. Jak stawiać pytania o własne korzenie? Kiedy dramat staje się wydarzeniem intelektualnym? Jaka jest różnica między wydarzeniem społecznym a artystycznym? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć: Małgorzata Dziewulska, Przemysław Czapliński i Grzegorz Niziołek. Spotkanie poprowadzi Dorota Semenowicz.

Małgorzata Dziewulska jest eseistką i reżyserką. Pracowała w kierownictwie literackim Starego Teatru w Krakowie, była kierowniczką literacką Teatru Narodowego w Warszawie podczas dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego, konsultantką programową Teatru Dramatycznego w Warszawie. Jest autorką książek: Teatr zdradzonego przymierza (1985), Artyści i pielgrzymi (1995) i Inna obecność (2009). Współpracuje z Instytutem Teatralnym i zajmuje się filmem dokumentalnym.

Przemysław Czapliński jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, literaturoznawcą, eseistą, tłumaczem, krytykiem literackim. Został laureatem Nagrody im. Kościelskich i Nagrody im. Kazimierza Wyki. Jest jurorem m.in. Nagrody Nike, Paszportów „Polityki” w kategorii literatura i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Współpracował m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”. Autor książek: Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90. (2002), Polska do wymiany (2009) i Resztki nowoczesności (2011).

Grzegorz Niziołek jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W latach 2004–2007 był kierownikiem literackim Starego Teatru, w latach 2008–2010 dyrektorem artystycznym (wspólnie z Agatą Siwiak) Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Autor książek: Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza (2004), Warlikowski. Extra ecclesiam (2008), Polski Teatr Zagłady (2013). Redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”.

Dorota Semenowicz jest pracownikiem działu literackiego Teatru Narodowego. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanzio (2013), redaktorka prac zbiorowych, m.in. Między etyką a estetyką (2011), Garcia. Resztki świata (2014). Od 2009 roku pracuje w dziale programowym Malta Festival Poznań.

Od jutra się zmienię. Rozmowa o twórczości Tadeusza Różewicza
20 lutego 2016 roku, godzina 16.00
Teatr Narodowy w Warszawie, sala Bogusławskiego / Zielony Bufet

Dodaj komentarz