Festiwal Sztuk Wizualnych inSPIRACJE 2016

24 czerwca w Szczecinie rozpocznie się Festiwal Sztuk Wizualnych inSPIRACJE 2016. Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu inSPIRACJE jest Oksydan, odwołujący się do żywiołu wody, wskazujący na fenomen wodnej energii oraz znaczenia symboliczne i duchowe, jakie niesie zjawisko płynności.

Anna Brudzińska, „Esencja natury” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Brudzińska, „Esencja natury” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przesłaniem Festiwalu jest otwarcie na wzajemne przepływy, przenikania, na empatyczne budowanie przestrzeni porozumienia dla pozornie odległych artystycznych założeń. Idea ta ma także odzwierciedlenie w koncepcji kuratorskiej Festiwalu, a w zasadzie jego dwóch edycji – tegorocznej i przyszłorocznej. Są one wspólnym dziełem dwojga kuratorów – Leny Wicherkiewicz i Roba Garretta, którzy tworzą tematyczną i ideową całość skupioną wokół żywiołów wody i powietrza. Dlatego dwa festiwale zostały połączone wspólnym podtytułem – Zanurzenie (tegoroczna edycja, jako pierwsza w kolejności, opatrzona jest cyfrą 1).

Do tej integrującej funkcji odwołuje się swoim tytułem wystawa główna: Oksydan. Po płynno-empatycznej stronie życia, której autorką jest Lena Wicherkiewicz, prezentująca prace artystów różnych pokoleń, różnej wrażliwości, o odmiennych zainteresowaniach i posługujących się różnymi mediami. To artystyczny projekt mierzący się z niektórymi aspektami natury wodnego żywiołu. Podejmuje zagadnienia charakteru wodnej materii i zjawiska płynności, dotyka symbolicznych związków wody i sfery nieświadomości, domeny kobiecości, odnowy i oczyszczenia, odbicia, przemiany, połączenia.

Wystawa pomyślana jest jako płynna przestrzeń porozumienia i doświadczeń – emocjonalnych, estetycznych, konceptualnych, psychicznych. To wystawa przede wszystkim artystów polskich, obejmująca zarówno prace starsze (Anny Buczkowskiej), odnowy/rekonstrukcje wcześniejszych prac (Koji’ego Kamoji’ego, Natalii Janus), realizacje nowe, ale wcześniej prezentowane (Keda Olszewskiego, Marka Angeliniego, Beaty Ewy Białeckiej) oraz premiery, przygotowane z myślą o wystawie (Izabeli Gustowskiej, Leny Szczesnej, Izabeli Żółcińskiej, Olgi Wolniak, Bożki Rydlewskiej, Doroty Buczkowskiej, Anny Brudzińskiej). Odzwierciedlając temat, wystawie nadana zostanie płynna struktura, ruchliwa i zmienna geografia, bez centrów, bez walki, pole subtelnie przenikających się energii, wizji, artystycznych propozycji, zanurzające w doświadczeniu. Płynna, nie zawsze jednak znaczy łagodna – naturą wody są także mroczne, niejasne i niepokojące cyrkulacje.

Projekt jest opracowywany z myślą o Szczecinie, wodnym mieście, mieście w objęciach wody: córek Odry, akwenów jezior i Zalewu Szczecińskiego, w bliskości Bałtyku. Immanentną częścią Oksydanu będzie czasowa instalacja w przestrzeni publicznej miasta: Erytrocyt. Empatyczna Boja Pomiarowa, przygotowywana przez Izabelę Żółcińską, specjalnie z okazji 11 edycji inSPIRACJI. W wodach Odry, w ramionach Odry Zachodniej i Duńczycy, umieszczona zostanie kolonia czerwonych krwinek, odbierająca nastroje rzeki i energetyzująca tę część Szczecina. Realizacja przełamuje introwertyczny, zamknięty obieg wystawy, a zanurzając w strumieniu życia miasta – umożliwia naturalny, wzajemny przepływ. Swoim płynnym trwaniem przeprowadzi nas także do przyszłorocznej edycji Festiwalu.

Jak w poprzednich edycjach, także i w tym roku, integralną częścią inSPIRACJI będzie Konkurs dla Artystów, odbywający się także pod hasłem Oksydan / Zanurzenie 1. Organizatorzy zachęcają artystów do zmierzenia się z wodnym żywiołem w znaczeniu dosłownym i metaforycznym: z jakościami i znaczeniami wodnej materii, płynnością, przepływami, zanurzeniem w doświadczeniu, w życiu, emocjach, w uczuciu jedności ze światem, w zanurzeniu w medialnym środowisku.

Festiwal Sztuk Wizualnych inSPIRACJE 2016 / Oksydan (Zanurzenie 1)
Od 24 do 26 czerwca 2016 roku
Szczecin

Dodaj komentarz