Rozmowa Litwina z Polakiem

Rozmowa Litwina z Polakiem jest zapisem rozmów Herkusa Kunčiusa i Piotra Kępińskiego, dwóch literatów średniego pokolenia. To nie tylko dialog między pisarzami należącymi do bliskich, z historycznego punktu widzenia braterskich narodów, ale przede wszystkim rozmowa ludzi o podobnych doświadczeniach.

Piotr Kępiński, Herkus Kunčius, „Rozmowa Litwina z Polakiem” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Piotr Kępiński, Herkus Kunčius, „Rozmowa Litwina z Polakiem” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Bogate w dygresje rozmowy dotyczą czasów sowieckich, fascynacji muzycznych i literackich, poglądów ich pokolenia na świat, wydarzenia historyczne i niedawną przeszłość. Poruszane są także najbardziej aktualne tematy, takie jak konflikt na Ukrainie czy sytuacja polskiej mniejszości na Litwie.

Jak określił to w przedmowie Adam Michnik, ta książka jest przede wszystkim pochwałą rozmowy – nie tylko między przedstawicielami tej samej generacji, ale także między krajami, ponieważ ich ustami wypowiedziane zostają doświadczenia państw, w których więcej jest podobieństw niż stereotypowych różnic.

Dialog Piotra Kępińskiego z Herkusem Kunčiusem nie jest egzotyczny. To rozmowa dwóch normalnych intelektualistów z dwóch normalnych państw uwolnionych od monstrualnych instytucji sowieckiej dyktatury. Obaj spoglądają na kraj rozmówcy z sympatią i ciekawością; obaj są wolni od nacjonalistycznych megalomanii, wciąż obecnych w polskiej i litewskiej mentalności. Ale w tym dialogu słychać mowę Solidarności i cień śpiewającej rewolucji na Litwie. Wolność zbliżyła Litwina i Polaka. Ale otworzyła też niektóre rany, także na ten temat obaj pisarze rozmawiają otwarcie i bez kompleksów. I zapraszają czytelników do takiej rozmowy.

Z przedmowy Adama Michnika

Piotr Kępiński (ur. 1964) – poeta, krytyk literacki, eseista, juror Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Pracował m.in. w „Czasie Kultury” jako zastępca redaktora naczelnego, w „Newsweeku” i „Dzienniku” jako szef działu kultura. Obecnie współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Twórczością”. Autor sześciu tomów wierszy, dwóch wywiadów rzek i zbioru esejów o współczesnej polskiej poezji Bez stempla. Mieszka w Warszawie i w Rzymie.

Herkus Kunčius (ur. 1965) – pisarz, dramaturg i eseista, jeden z najbardziej prowokujących współczesnych litewskich autorów. Jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków, między innymi na niemiecki, angielski, rosyjski, duński i szwedzki. W Polsce ukazała się jego powieść Litwin w Wilnie oraz esej Moja walka bambino. Mieszka w Wilnie.

Piotr Kępiński, Herkus Kunčius, Rozmowa Litwina z Polakiem
Premiera: październik 2015 roku
Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu

Dodaj komentarz