• 2016-01-30

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku organizuje w dniach od 4 do 8 września VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego. Jest to unikalne w skali kraju wydarzenie muzyczne, porównywalne jedynie z Międzynarodowym Konkursem Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

„VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

„VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego odbywa się co cztery lata. Dotychczasowi laureaci uznawani są w świecie kultury za wybitne osobowości artystyczne. Krzysztof Urbański, Michał Nesterowicz, Tomasz Tokarczyk, Tomasz Chmiel oraz Jan Miłosz Zarzycki – koncertują w najsłynniejszych salach koncertowych świata. Obecność w Jury wybitnych polskich dyrygentów i profesorów uczelni muzycznych: Mirosława Jacka Błaszczyka, Ryszarda Zimaka, Tomasza Bugaja, Rafała Jacka Delekty, Marka Pijarowskiego, Pawła Kotli jest gwarancją wyboru dyrygentów prezentujących najwyższy kunszt artystyczny.

Na laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku, oprócz nagród pieniężnych, czeka możliwość udziału w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Konkurs ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów rozpoczynających karierę artystyczną. Jest także znakomitą promocją twórczości polskich kompozytorów wśród adeptów dyrygentury oraz osoby Patrona Konkursu, Witolda Lutosławskiego.

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego
Od 4 do 8 września 2016 roku
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Dodaj komentarz