Adam Brincken. Retrospektywa 1975–2015

Wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi, która rozpocznie się 29 stycznia, obejmie szerokie spektrum twórczości Adama Brinckena – malarza, autora przestrzennych obiekto-obrazów i polichromii, witrażysty, rysownika, projektanta wystroju obiektów sakralnych, kuratora, scenografa oraz aranżera wielu wystaw problemowych i monograficznych, m.in. Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie.

„Portret”, 1980, fot. Archiwum Artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Portret”, 1980, fot. Archiwum Artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowana ekspozycja w możliwie najpełniejszy sposób pokaże horyzonty twórczości artysty, znanego z licznych poszukiwań odpowiedniej formy dla swoich artystycznych wypowiedzi. Wśród nich na uwagę zasługują obiekto-obrazy, łączące sposób myślenia rzeźbiarza z wyobraźnią malarską. Znamionuje je dążenie artysty do stworzenia dzieł, gdzie materia łączy się z niematerialnością, które ucieleśnią jednocześnie konkretność i metafizyczność.

Adam Brincken, „Jak stąd do wieczności”, 1976, fot. Archiwum Artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Adam Brincken, „Jak stąd do wieczności”, 1976, fot. Archiwum Artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Adam Brincken jest również znakomitym rysownikiem. Na wystawie zostaną pokazane cykle rysunków, powstałe w okresie stanu wojennego, m.in. Kordon Sanitarny /wg Trzech Krzyży Rubensa/, pamięci ks. Jerzego Popiełuszki (1985). Nie zabraknie również projektów witraży, zrealizowanych w kościołach: NMP Królowej Polski w Wejherowie, Niepokalanego Poczęcia NMP w Kobiernicach oraz Chrystusa Króla w Jarosławiu.

W rozmowie z Krystyną Czerni, artysta stwierdził, że źródłem jego sztuki jest pewne nawarstwienie życia, ślady, które zostawiają spotkania z ludźmi, ale również natura, wszędzie tam, gdzie istnieją symptomy pewnej egzystencjalności.

Adam Brincken – urodził się w 1951 roku w Nowym Sączu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Adama Marczyńskiego w 1975 roku. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni, gdzie prowadzi Pracownię Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych. W 1992 roku uzyskał tytuł profesora. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, a w latach 1990–1996 prezes jego oddziału krakowskiego. W latach 80. XX wieku współtwórca ruchu kultury niezależnej. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą.

Adam Brincken, Retrospektywa 1975–2015
Od 29 stycznia do 28 lutego 2016 roku
Kuratorka: Barbara Major
Ośrodek Propagandy Sztuki
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz