Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie

29 stycznia w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie. Zamecznik jest jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu — postacią wielowymiarowa, lecz nadal nieznana.

Wojciech Zamecznik, „Autoportret”, ok. 1949 © J. i S. Zamecznik / Fundacja Archeologia Fotografii

Wojciech Zamecznik, „Autoportret”, ok. 1949 © J. i S. Zamecznik / Fundacja Archeologia Fotografii

Artysta odkrywany współcześnie jako fotograf, był aktywnym przez dwie dekady od zakończenia II wojny światowej wszechstronnym artystą. Zostawił po sobie niezwykle bogate archiwum wypełnione projektami nie tylko plakatów i aranżacji wystaw, ale także scenografii, czołówek filmów, układów graficznych książek i czasopism, okładek płyt i kalendarzy, projektów stoisk na międzynarodowych targach przemysłowych, mebli, strojów teatralnych oraz nagrania filmowe i tysiące fotografii.

Kompleksowa archiwizacja spuścizny, podjęta w 2012 roku przez Fundację Archeologia Fotografii, pozwala na coraz pełniejsze poznanie tej niezwykłej twórczości. Zamecznik posługujący się sprawnie językiem awangardy potrafił swoje eksperymenty przełożyć na sztukę użytkową, która była jego domeną, zachowując jednocześnie niezwykłą kreatywność przede wszystkim w sferze fotografii. Wystawa będąca pierwszym od trzydziestu lat tak obszernym pokazem monograficznym poświęconym Wojciechowi Zamecznikowi koncentruje się na zależnościach pomiędzy jego pasją dla fotografii a projektowaniem graficznym.

Wojciech Zamecznik, okładka miesięcznika „Architektura” 1956, nr 6, © J. i S. Zamecznik / Fundacja Archeologia Fotografii

Wojciech Zamecznik, okładka miesięcznika „Architektura” 1956, nr 6, © J. i S. Zamecznik / Fundacja Archeologia Fotografii

Na pokaz składa się ponad 300 obiektów: makiet projektów graficznych, fotografii, druków, dokumentów, a także dwa filmy – animowany Italia ‘61 zrealizowany przez Wojciecha Zamecznika i Jana Lenicę oraz Dom na głowie w reżyserii Adama Palenty, zmontowany z taśm rodzinnych zarejestrowanych przez artystę. Sytuując w centrum obserwację świata i zainteresowanie możliwościami fotografii, wystawa prezentuje projekty graficzne i realizacje filmowe, daje wgląd w archiwum i pokazuje m.in. tajniki warsztatu grafika przełomu lat 50. i 60. Zawarte w katalogu świadectwa, szczegółowe kalendarium i teksty ukazują codzienność projektanta w PRL-u. Ujawnia również niesamowitą pomysłowość, niezależność i innowacyjność Zamecznika oraz jego związek z postępowym środowiskiem artystów takich jak Oskar Hansen, Henryk Tomaszewski czy Jan Lenica.

Wojciech Zamecznik (1923–1967) – grafik, fotograf, projektant wystaw, scenografii i stoisk handlowych. Był prekursorem artystycznego przetwarzania i wykorzystywania fotografii na użytek grafiki. Ukończył wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej. W latach 1945–1947 pracował jako projektant w Biurze Odbudowy Stolicy. W latach 1960–1967 prowadził Pracownię Projektowania Foto-graficznego na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, której program obejmował zagadnienia związane z wykorzystywaniem fotografii w projektowaniu graficznym, w późniejszym czasie także zagadnienia filmu animowanego. Należy do najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Zaprojektował ponad 200 plakatów, wiele z nich zostało nagrodzonych na konkursach międzynarodowych. Autor funkcjonujących do dziś znaków graficznych, np. znaku Międzynarodowego Biennale Plakatu czy wydawnictwa Arkady. Interesował się filmem, zrealizował czołówki kilku filmów fabularnych i produkcji telewizyjnych, m.in. programu Pegaz.

Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie
Od 30 stycznia do 24 kwietnia 2016 roku
Wernisaż: 29 stycznia 2016 roku, godzina 19.00
Kuratorki: Karolina Puchała-Rojek, Karolina Ziębińska-Lewandowska
Wystawa przygotowana we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Warszawa

Dodaj komentarz