• 2016-01-22

Debiut

29 stycznia Pracowni Duży Pokój w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Debiut. Wojciech Tuszko, którego zdjęcia zostaną pokazane na ekspozycji, ma za sobą 94 lata życia w całości podporządkowanego fotografii.

Wojciech Tuszko, wystawa „Debiut” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Tuszko, wystawa „Debiut” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Tuszko, doktor chemii, członek honorowy ZPAF, był fotochemikiem, współtworzył magazyn „Fotografia”, pracował w laboratoriach fotograficznych, w których opracowywał metody obróbki zachodnich materiałów światłoczułych w oparciu o środki dostępne w Polsce. Był popularyzatorem fotografii, tłumaczem literatury fotograficznej, twórcą haseł w encyklopedii PWN dotyczących fotografii, był jurorem w licznych konkursach fotograficznych oraz krytykiem.

Przez ponad 50 lat działalności fotograficznej stworzył archiwum liczące kilkadziesiąt tysięcy negatywów. Nie uczyniło go to fotografem w pełni – jak sam mówi „fotografował wyłącznie, żeby wiedzieć, o czym pisze”. Nie aspirował wyżej niż to. Nie zdecydował się nigdy na zorganizowanie własnej wystawy.

Kiedy w Związku Polskich Artystów Fotografików głosowano nad przyznaniem mu honorowego członkostwa, zastanawiał się, czy ktoś zawistny nie zapyta: „czy ktokolwiek widział fotografie Wojciecha Tuszki?”.

W prezentowanej wystawie nie chodzi o to, by potwierdzić słuszność przyznanego mu przed laty członkostwa. Chodzi o to, żeby Wojciech Tuszko stanął w nowej roli – roli debiutanta. W tym przypadku debiut jest paradoksalny – kończy długoletnią karierę, a nie ją rozpoczyna. Dziś Feliks Tuszko, dwa pokolenia dalej, wziął na siebie odpowiedzialność kuratora, celem wydobycia tego, co najbardziej wartościowe – celem ukazania znaczeń ukrytych w negatywach jako obiektach artystycznych i dokumentalistycznych.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 38 fotografii. Część z nich jest zdjęciami typowo reportażowymi. Inna część przedstawia życie prywatne Wojciecha Tuszko. Niektóre ze zdjęć zostały wykonane z rzeczywistym zamiarem artystycznym. Pojedyncze z nich powstały przy okazji testów materiałów światłoczułych.

Wojciech Tuszko, Debiut
Od 28 stycznia do 1 marca 2016 roku 
Wernisaż: 28 stycznia 2016 roku, godzina 19.00
Pracownia Duży Pokój
Warszwa

Dodaj komentarz