• 2016-01-22

Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje

W dniu 25 stycznia w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbędzie się spotkanie zatytułowane Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje. W jego ramach zostanie wyemitowany zostanie film COP dla przyszłości. Ludzie-Przemysł-Architektura oraz zaprezentowana zostanie książka prof dr hab Mariana M. Drozdowskiego pt. Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Marian M. Drozdowski, „Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego” – okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marian M. Drozdowski, „Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego” – okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Decyzja o przystąpieniu do realizacji budowy COP z 5 lutego 1937 roku poprzedzona wieloletnimi dokładnymi badaniami, należy do najbardziej udanych przedsięwzięć w dwudziestoleciu międzywojennym. Była pierwszą tak wszechstronną i dopracowaną inwestycją w dziedzinie gospodarki polskiej. Zarówno sama lokalizacja Okręgu w tzw. trójkącie bezpieczeństwa u zbiegu Wisły i Sanu, jak też umiejętne połączenie analiz dotyczących zarówno sytuacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej kraju, wzbudzają uznanie również współcześnie.

Zamierzenia programowe Centralnego Okręgu Przemysłowego obejmowały stworzenie podwalin pod uprzemysłowienie kraju, co było związane z podniesieniem zdolności obronnych poprzez rozbudowę przemysłu zbrojeniowego. Przyczyniło się to również do aktywizacji obszarów słabo rozwiniętych poprzez spadek bezrobocia na przeludnionych obszarach wiejskich. Obszar COP stanowił około 15% powierzchni Polski, zamieszkały przez 18% ogółu społeczeństwa.

Warto zaznaczyć, że jedyne dwa lata zajęło wybudowanie w Okręgu 51 zakładów pracy i powstanie 110 tysięcy nowych miejsc pracy. Podczas okupacji jego potencjał wykorzystywany był przez niemieckiego okupanta. Okres powojenny i realia PRL-u również czerpały wykorzystywały potencjał zagłębia przemysłowego. COP istnieje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Współcześnie utworzony tzw. Klaster COP, stanowi nowoczesną formacją gospodarczą powołaną do współpracy pomiędzy producentami, biznesem, samorządami i światem nauki, celem wspólnego dynamicznego rozwoju ekonomicznego, który w dobie globalizacji poszukuje nowych rynków oraz możliwości rozwoju. Odgrywa tym samym bardzo atrakcyjną i szczególnie ważną rolę.

Musimy zacząć mówić ze sobą innym niż dotychczas językiem. Musimy odstawić na bok małe gry polityczne, codzienne złośliwości i podejścia, musimy usunąć nieraz pierwiastki uczuciowe, a przywołać do najszerszej współpracy spokojny, zdrowy, chłopski rozum. Musimy spróbować mówić do siebie obiektywna prawdę – powiedział w 1947 roku do stoczniowców Wybrzeża Eugeniusz Kwiatkowski, inicjator budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Powyższe słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego posłużyć mają za motto spotkania.

Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje
25 stycznia 2016 roku, godz. 17.00
Muzeum Niepodległości w Warszawie

1 komentarz do artykułu “Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje”

  1. Marek Antoniak

    Gdzie można kupić tę książkę ?

Dodaj komentarz