• 2016-01-16

Gdańsk miastem poezji

Od 17 do 19 marca Gdańsk będzie poetyckim sercem Europy. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na spotkania literackie, wydarzenia artystyczne i do obcowania z poezją zagranicznych autorów w oryginale podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności. Momentem kulminacyjnym wydarzenia będzie przyznanie Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności jednemu z siedmiu nominowanych poetów oraz jego tłumaczowi na język polski.

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

W tym roku do Nagrody nominowani są: Vanni Bianconi z Włoch, Anna Blandiana z Rumunii, Lidija Dimkovska z Macedonii, Yahya Hassan z Danii, Daniel Jonas z Portugalii, Anikó Polgár z Węgier oraz Siergiej Stratanowski z Rosji. Nominowane tomy ukazują się nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria i Instytutu Kultury Miejskiej w tłumaczeniu odpowiednio: Joanny Wajs, Joanny Kornaś-Warwas, Danuty Cirlić-Straszyńskiej, Bogusławy Sochańskiej, Michała Lipszyca, Anny Góreckiej i Adama Pomorskiego.

Dotychczas ukazały się cztery nominowane tomy: Częsty przechodzeń Daniela Jonasa (tłum. z portugalskiego Michał Lipszyc), Archeolożka w czółenkach Anikó Polgár (tłum. z węgierskiego Anna Górecka), pH neutralna wobec życia i śmierci Lidiji Dimkovskiej (tłum. z macedońskiego Danuta Cirlić-Straszyńska), Moja ojczyzna A4 Any Blandiany (tłum. z rumuńskiego Joanna Korwaś-Warwas).

Gdybyśmy sobie wyobrazili zawody, w których gatunki ze sobą współzawodniczą, który z nich walczy o wolność najpełniej i z najlepszymi wynikami, to poezja na pewno by wygrała – mówi Michał Lipszyc, jeden z nominowanych tłumaczy. – Idea nagrody zrodziła się z marzeń o wspólnocie europejskiej silnej nie tylko na poziomie politycznym czy ekonomicznym, ale przede wszystkim – międzyludzkim. Literatura wydaje się być więc najlepszym sposobem, aby osiągnąć ten cel.

„Z tegorocznym Festiwalem związani są artyści, badacze, tłumacze – ludzie, którzy wierzą, że sztuka może zmieniać świat” – mówią organizatorzy Festiwalu. Przewodniczącym jury Nagrody jest Krzysztof Pomian, filozof, historyk i eseista. Sekretarzem – Andrzej Jagodziński, tłumacz z języka czeskiego i słowackiego. Poza nimi w obradach uczestniczą: Krzysztof Czyżewski, praktyk idei, eseista i animator działań międzykulturowych; Paweł Huelle, gdański pisarz, laureat Paszportu „Polityki” z 2001 roku; Zbigniew Mikołejko, filozof religii; Stanisław Rosiek, historyk kultury; Anda Rottenberg, historyk i krytyk sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej; Olga Tokarczuk, pisarka, dwukrotna laureatka nagrody literackiej Nike.

Galę wręczenia Nagrody wyreżyseruje Paweł Passini, uhonorowany nagrodą im. Konrada Swinarskiego, dwukrotnie nominowany do Paszportu „Polityki” za swoją działalność teatralną. Passini już teraz rozpoczął pracę nad uroczystością.

Dyrektorem artystycznym EPW jest gdański poeta i krytyk literacki Tadeusz Dąbrowski.

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jednym z gości będzie ceniony przez amerykańskich krytyków poeta zza oceanu D.A. Powell, laureat m.in. National Book Critics Circle Award. Poeta będzie gościem otwierającej Festiwal debaty o przekraczaniu granic w sztuce. D.A. Powell urodził się w 1963 roku. Rozpiętość tematyki jego wierszy sięga od filmów, sztuki i innych przejawów współczesnej kultury po pandemię AIDS. Zdaniem Carla Phillipsa w twórczości Powella „nie odnajdziemy strachu ani przed kulturowym dziedzictwem, ani przed władzą. W tym, co nam współczesne, autor odkrywa najbardziej aktualne nawiązania do dużo starszej tradycji, a mianowicie do tego, co to znaczy być człowiekiem”.

Obok poetów nominowanych do Nagrody oraz gości specjalnych na Festiwalu zobaczyć i usłyszeć w oryginale można będzie poetów sieci Versopolis: Paulę Bozalongo z Hiszpanii, Gorana Colakhodžić z Chorwacji, Veronikę Dintinjana ze Słowenii, Jonathana Edwardsa z Wielkiej Brytanii i Gjoko Zdraveski z Macedonii.

Organizatorzy Festiwalu nie zapominają też o najmłodszych. To do nich skierowany jest Klub Siedmiu Przygód, w ramach którego dzieci poznają kraje pochodzenia nominowanych do Nagrody poetów.

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności
Od 17 do 19 marca 2016 roku
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Dodaj komentarz