Wotum

15 stycznia Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza na wernisaż wystawy Wotum Bartka Jarmolińskiego. Projekt odnosi się do podziałów społeczno-kulturowych, jakie w ostatnich latach zaistniały w Polsce.

Bartek Jarmoliński, „Humanus”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartek Jarmoliński, „Humanus”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podziały, dotyczące ludzi reprezentujących odmienne poglądy i, co za tym dalej idzie, odmienne wartości, zbudowały trwały obraz niezgody i rozdźwięku wśród społeczeństwa. Wydarzenia te stały się bezpośrednim powodem do postawienia pytania w przeprowadzonych przez autora ankietach. Z wypowiedzi wyłonił się obraz najistotniejszych i największych zarazem problemów, sytuacji spornych, które według ankietowanych najbardziej ich poróżniły.

Motywy te stały się wiodącymi w przedstawieniach sukien wotywnych związanych m.in. ze znanym  wizerunkiem Czarnej Madonny, wpisanym od wieków w historię Polski. Znaczenie wotum jako daru dziękczynnego dotyczy podziękowania za wysłuchanie modlitw, intencji. Najczęściej wotum obrazuje przedmioty związane z cierpieniem i inwalidztwem.

Seria prac wotywnych prezentuje symbole ludzkiego życia stworzone z opakowań po lekach. Wystawa Wotum stawia pytanie o potrzebę, sens i przyczyny podziałów wśród społeczeństwa. A społeczeństwo, które w znacznej mierze nie jest w dobrej kondycji potrzebuje zapewne uwagi niezmąconej kłótniami i licytacją obietnic ze strony rządzących.

Bartek Jarmoliński, „Motyw wotywny” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartek Jarmoliński, „Motyw wotywny” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartek Jarmoliński – urodził się w 1975 roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom obronił w 2001 roku. W 2014 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Bartek Jarmoliński, Wotum
Od 15 stycznia do 7 lutego 2016 roku
Wernisaż: 15 stycznia 2016 roku, godzina 18.00
Galeria Sztuki Wozownia
Toruń

Dodaj komentarz