Przewartościowanie

14 stycznia w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku odbędzie się wernisaż wystawy Przewartościowanie. Justyna Orłowska zaprezentuje na niej swój najnowszy projekt, w którym dokona przedstawienia każdego kolejnego etapu swojej twórczości.

Justyna Orłowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Justyna Orłowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pokaz jest pierwszą prezentacją prac artystki od czasu, gdy ponad rok temu odbyła się jej wystawa Postrzyżyny, która symbolicznie zamykała jej etap edukacyjny w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od tego czasu w twórczości i podejściu Justyny Orłowskiej nastąpiło przewartościowanie i zmiana w ocenie czegoś.

Tytuł wystawy odnosi się do wartości, którymi kierujemy się w życiu i dzięki którym dokonujemy własnych wyborów. Jest to typ postępowania pozwalający nam ocenić co jest dobre, a co niewłaściwe.  Wartości także określają to, co jest piękne i brzydkie, a nawet to, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Dana wartość uznaje bowiem swoje przeciwieństwo. Oznacza to, że sami dokonując wyborów ustalamy wartości. Nie ma wartości raz ustalonych. Sami, dokonując selekcji, okazujemy się twórcami wartości – tworząc nowe często łamiemy stare wartości. Takim sposobem dokonujemy przewartościowania wartości. Życie człowieka jest bowiem realizacją pewnych wartości. W zależności od sytuacji zmieniają się nasze priorytety i wybieramy określoną wartość. Chodzi o to, aby zrozumieć, że sami decydujemy o tym, co jest dla nas wartościowe, a co nie jest. Nikt za nas tego nie zrobi, chociaż często wolimy, aby ktoś za nas podejmował decyzję (…). Na wystawie zaprezentowane zostaną prace zrealizowane we wcześniejszych latach, pokazujących każdy kolejny etap w mojej twórczości, gdyż każda praca wynika z poprzedniej. Będzie tu ukazana droga, którą kieruję się w tym procesie. Na wystawie zostaną zaprezentowane szkice jako elementy nowego projektuZambrów, miasto kobiet, którym artystka zajmuje się w chwili obecnej – pisze Justyna Orłowska na temat swojego projektu.

Justyna Orłowska – urodziła się w 1988 roku.  Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Intermedia.Pracę dyplomową zrealizowała w pracowni transdyscyplinarnej prof Grzegorza Klamana. Brała udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych.

Justyna Orłowska, Przewartościowanie
Od 14 stycznia do 1 kwietnia 2016 roku
Wernisaż: 14 stycznia 2016 roku, godzina 18.00
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
Słupsk

 

Dodaj komentarz