• 2016-01-07

Spotkanie wokół Kina epoki nowofalowej – 3 tomu Historii kina

15 stycznia MOCAK w Krakowie zaprasza wraz z Wydawnictwem Universitas oraz Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na spotkanie wokół książki Kino epoki nowofalowej. Historia kina, tom 3. W rozmowie wezmą udział jej redaktorzy: Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska oraz Rafał Syska.

„Kino epoki nowofalowej. Historia kina”, tom 3, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Universitas, okładka  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kino epoki nowofalowej. Historia kina”, tom 3, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Universitas, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Z jednej strony – filmy wielkich autorów, z drugiej – pierwsze blockbustery. Ogarniające kolejne kraje nowe fale, kontestacja, wschodzące kinematografie tzw. Trzeciego Świata, artystyczny awans filmu animowanego i dokumentalnego – i nowatorskie strategie dystrybucyjno-marketingowe hollywoodzkich wytwórni, sukcesywnie wchłanianych przez konglomeraty medialno-biznesowe. Takie były dwie dekady, które przedstawiamy w trzecim tomie Historii kina. Po Kinie niemym i Kinie klasycznym, pora na Kino epoki nowofalowej. Epoki uważanej przez wielu za najważniejszą i najodważniejszą w dziejach sztuki filmowej.

Prezentowany tom obejmuje burzliwe lata 60. i 70. Skutki zachodzących wówczas przemian – politycznych, światopoglądowych, mentalnych i obyczajowych – odczuwamy do dziś. Żyjemy w świecie, który właśnie wtedy zaczął się kształtować. To samo da się powiedzieć o ówczesnym kinie: erupcja wyjątkowych talentów, do jakiej doszło na progu lat 60., otworzyła przed sztuką filmową nowe, po dziś eksplorowane horyzonty. Opisania tego oszałamiającego bogactwem okresu podjęło się 33 filmoznawców z kilkunastu ośrodków polskich i zagranicznych.

Lata 60. i 70. XX wieku – dwie dekady stanowiące przedmiot projektu – przyniosły najwybitniejsze dokonania artystyczne w historii kina światowego. Niektóre z tych dokonań doczekały się już kompetentnych omówień w polskim piśmiennictwie filmoznawczym, jak monografie wielkich reżyserów – Federica Felliniego, autorstwa Marii Kornatowskiej, czy Ingmara Bergmana, pióra Tadeusza Szczepańskiego, książka o kinie kontestacji Konrada Klejsy czy monografia francuskiej Nowej Fali autorstwa Tadeusza Lubelskiego. Brakowało jednak dotąd całościowego omówienia tej epoki dziejów kina, opartego na rzetelnej, ujednoliconej analizie historycznej; to właśnie cel projektu. Omówienie takie z jednej strony naświetla związki między poszczególnymi nurtami i zjawiskami kina narodowego, wskazuje wzajemne wpływy i przenikania, wyodrębnia cechy wspólne i fenomeny niepowtarzalne. Z drugiej strony, uwzględnia najświeższy stan badań i poddaje zjawiska filmowe próbie nowych, stosowanych dziś metodologii.

W spotkaniu wezmą udział wybitne postaci polskiego filmoznawstwa – redaktorzy tomu oraz wybrani autorzy znajdujących się w książce tekstów.

Spotkanie wokół Kina epoki nowofalowej – 3 tomu Historii kina
15 stycznia 2016 roku, godzina 18.00
Prowadzenie: Jerzy Armata
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Kraków

Dodaj komentarz