• 2015-12-15

Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Losy krakowskich Żydów

Tematem wystawy Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 r. są losy krakowskich Żydów w ciągu ostatnich 70 lat. Ekspozycję będzie można oglądać od 17 grudnia w Starej Synagodze w Krakowie.

Występ aktorów Teatru Żydowskiego w Warszawie, do aktorów przemawia prezes TSKŻ w Krakowie Maurycy Wiener, Kraków, lata 60. (źródło: materiały prasowe)

Występ aktorów Teatru Żydowskiego w Warszawie, do aktorów przemawia prezes TSKŻ w Krakowie Maurycy Wiener, Kraków, lata 60. (źródło: materiały prasowe)

Tytuł wystawy z jednej strony odnosi się do losów ludności żydowskiej skupionej wokół tradycyjnej instytucji, jaką była i jest gmina wyznaniowa, z drugiej zaś do osób nie pozostających z nią w żadnym związku. Wskazuje na nieprzerwaną linię życia narodu żydowskiego pomimo katastrofalnych skutków Holokaustu i II wojny światowej. Dla tych, którzy przeżyli, Kraków i Polska stały się cmentarzem całego narodu. Z tego powodu wyruszali na Bliski Wschód, aby pracą i walką budować wyśnioną przez dziesiątki pokoleń narodową siedzibę – Państwo Izrael. Ci, którzy zdecydowali się zostać, musieli sprostać wyzwaniom nowej, niełatwej rzeczywistości, kreowanej przez system narzucony przez ZSRR.

Celem wystawy jest przybliżenie zupełnie nieznanych zagadnień, jakimi są życie ludności żydowskiej w Krakowie i Polsce po tragedii Holokaustu, jej przystosowanie się do nowej sytuacji społeczno-politycznej, kolejne fazy emigracji, marazm życia społeczno–religijnego, a w końcu jego odrodzenie w ostatnich dwóch dekadach. Będzie to pierwsza tak duża wystawa przedstawiająca i porządkująca chronologicznie najważniejsze wątki i zagadnienia dotyczące tematu.

Dokument podróży Fani Leser wydany w Krakowie w 1950 r., własność Lili Haber (źródło: materiały prasowe)

Dokument podróży Fani Leser wydany w Krakowie w 1950 r., własność Lili Haber (źródło: materiały prasowe)

Wystawa wpisuje się w cykl wystaw historycznych w Starej Synagodze i ma w założeniu stanowić część ekspozycji stałej przyszłego Nowego Muzeum Żydowskiego. Zakres chronologiczny wystawy obejmuje lata od 1945 – zakończenia niemieckiej okupacji miasta i początku powrotu ludności żydowskiej do miasta – do roku 2015. Struktura i teksty do wystawy oparte są na koncepcji przygotowanej przez pracownika naukowego Instytutu Judaistki UJ, dr Edytę Gawron, na podstawie jej rozprawy doktorskiej pod tytułem Społeczność żydowska w Krakowie w latach 1945–1995. Wystawa składa się z sześciu części, a przyjętym w koncepcji wystawy kryterium podziału jest czas – czas decyzji, czas asymilacji, czas próby, czas nadziei, czas a tożsamość, czas odrodzenia.

Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 r.
Wernisaż: 17 grudnia 2015 roku, godz. 17.00
Wystawa otwarta do 4 grudnia 2016 roku
Stara Synagoga w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Dodaj komentarz