Claire Bishop – Sztuczne piekła

W grudniu nakładem wydawnictwa Fundacji Bęc Zmiana ukazała się książka Claire Bishop Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni.

Claire Bishop, „Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Claire Bishop, „Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W swojej książce Claire Bishop opisuje początki, rozwój i upadek sztuki społecznie zaangażowanej – od futuryzmu i dadaizmu, przez Międzynarodówkę Sytuacjonistyczną, po prace Thomasa Hirschhorna, Tanii Bruguery czy Pawła Althamera. Szeroko dyskutowanemu tekstowi brytyjskiej krytyczki sztuki w polskim wydaniu towarzyszy wstęp Karola Sienkiewicza oraz posłowie Joanny Warszy.

Sztuka wizualna w przestrzeni społecznej jest w stanie urzeczywistnić to, co wydaje się nie do pomyślenia: eksperymentalne projekty zbyt perwersyjne lub idiosynkratyczne, by mogły je wcielać w życie instytucje polityczne albo oświatowe. Artysta, niczym koń trojański, może wykorzystywać domniemaną apolityczność sztuki, by podważać istniejący ład instytucjonalny – mówi Claire Bishop w rozmowie z Magdą Szalewicz.

Claire Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni
Premiera: grudzień 2015
Fundacja Bęc Zmiana

Dodaj komentarz