• 2015-12-14

Przestrzeń i człowiek są 4-ro-wymiarowcami

15 grudnia w Galerii Architektury SARP odbędzie się wernisaż wystawy Aleksandra L. Franty Przestrzeń i człowiek są 4-ro-wymiarowcami.

Aleksander L. Franta, Kompleks rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Ustroniu-Zawodziu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aleksander L. Franta, Kompleks rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Ustroniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prezentuje szkice, koncepcje ideowe oraz najważniejsze projekty Aleksandra Franty: laureata Honorowej Nagrody SARP (1975), współtwórcy – wraz z Henrykiem B. Buszko – znaczących w skali kraju realizacji takich jak: osiedla Tysiąclecia (z zespołem Kukurydz, dwoma kościołami, Szkołami Artystycznymi) i Roździeńskiego (Gwiazdy) w Katowicach oraz kompleks rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Ustroniu (Piramidy), ale także przez lata działającego w SARP i PAN teoretyka architektury.

Człowiek – żyje w przestrzeni. Jest, do życia w niej, nieprzystosowany – nie ma ochrony. Musi przysposabiać przestrzeń, w której żyje, do swoich potrzeb. Przestrzeń (i on sam) jest 3 wymiarowa i trwa w czasie. Przestrzeń i człowiek są 4-ro-wymiarowcami. Przysposobienie jej do potrzeb człowieka – do życia w niej – polega na: zorganizowaniu jej w sprawną strukturę i na jej ukształtowaniu w trafną i trwałą formę – pisał Aleksander L. Franta.

Wystawa jest częścią projektu Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety, który ma za zadanie udokumentowanie, zarchiwizowanie, opracowanie i promocję dziedzictwa architektury tworzonej w województwie śląskim po 1945 roku przez wybitnych twórców, dziś określanych mianem Architektów-Nestorów. Projekt ma charakter monograficzny – w kolejnych odsłonach cyklu prezentowane są sylwetki Architektów-Nestorów wraz z ich dorobkiem zawodowym, naukowym oraz rysem biograficznym.

Bohaterami projektu są m.in. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Jurand Jarecki, Marian Skałkowski, Ludmiła Horwath-Gomułowa, Andrzej i Maria Czyżewscy, Janusz i Bożena Włodarczykowie, Jerzy Witeczek, Tadeusz Pfuetzner, Stanisław Niemczyk. W ramach projektu odbywają się benefisy twórców, wystawy, promocje monografii naukowych oraz inne wydarzenia towarzyszące.

Aleksander L. Franta, Przestrzeń i człowiek są 4-ro-wymiarowcami
Wernisaż: 15 grudnia 2015 roku, godzina 18.00
Organizator: Biblioteka Śląska w Katowicach
Galeria Architektury SARP
Katowice

Dodaj komentarz