Nagroda Muzealna Rady Europy dla Centrum Solidarności!

Nagroda Muzealna Rady Europy 2016 – która jest jak certyfikat najwyższej jakości – powędrowała do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W pierwszym roku aktywności ECS w nowej siedzibie miejsce to odwiedziło 390 tys. zwiedzających.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku (źródło: Wikipedia – na podstawie licencji Creative Commons)

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku (źródło: Wikipedia – na podstawie licencji Creative Commons)

Nagroda Muzealna Rady Europy jest częścią konkursu Europejskiego Muzeum Roku (EMYA). Od 1977 roku corocznie nagradzane jest muzeum, które wnosi znaczący wkład w zrozumienie dziedzictwa kulturowego Europy i jednoczy 47 państw członkowskich Rady Europy. Wyróżnienie przyznaje Komitet ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na podstawie rekomendacji zespołu sędziów.

Muzeum jest fascynującym przykładem instytucji kultury działającej na rzecz promocji wolności i solidarności. Wydarzenia, do których się odwołuje i program instytucji, czyni z niej forum współczesnej Europy. Udało się stworzyć z historii związku zawodowego Solidarność silne i poruszające źródło inspiracji dla aktywności i zaangażowania obywatelskiego. Centrum łączy historię z codziennością, tworząc pomost między kulturą a demokracją.Dwadzieścia pięć lat po upadku Muru Berlińskiego, myśli i postawy zaczynają wznosić nowe mury. Celem Europejskiego Centrum Solidarności jest zapewnienie merytorycznego wsparcia dla organizacji działających na rzecz dobra wspólnego, wolności i praw człowieka – mówi Vesna Marjanovic, sprawozdawca Nagrody Muzealnej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, posłanka z Serbii.

Zwycięzca otrzymuje na rok brązową statuetkę La femme aux beaux seins (dosłownie: Kobieta z pięknym biustem), dłuta Joan Miró, wraz z dyplomem. Finałowy wybór dokonywany jest spośród kandydatur znajdujących się na krótkiej liście przedstawianej przez jury Europejskiego Forum Muzeów. W ostatnich latach nagrodę otrzymywały MUCEUM – Muzeum Cywilizacji Europejskiej i Śródziemnomorskiej z Marsylii (2015), Muzeum Baksı z Bayburt w Turcji (2014) i Muzeum Liverpoolu w Wielkiej Brytanii (2013).

Europejskie Centrum Solidarności zostało uhonorowane przez Komitet Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podczas posiedzenia w Paryżu. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w kwietniu, podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego.

Nagroda Muzealna Rady Europy 2016
Zwycięzca: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
4 grudnia 2015 roku

Dodaj komentarz