Szkolne lata

Prezentowana od 11 grudnia w Muzeum Sztuki w Łodzi wystawa Szkolne lata przybliży pionierskie lata Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, w której uczył Władysław Strzemiński – wybitna osobowość artystycznej awangardy. Obchodząca w tym roku 70-lecie uczelnia uważa ten krótki, heroiczny moment między 1946 a 1950 rokiem za bardzo ważny dla swojej tożsamości.

Lech Kunka, „Kompozycja”, 1950 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lech Kunka, „Kompozycja”, 1950 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Uczelnia w założeniu miała zapewnić „dopływ wykwalifikowanych sił do przemysłu, a posiadających jak najwyższe kwalifikacje artystyczne”, jak pisał Leon Ormezowski, pierwszy rektor szkoły, wnioskując do Ministra Kultury o zgodę na utworzenie tej placówki. Jak realizowano założenia programowe i czy rzeczywiście były one radykalnie nowatorskie? Jak wyglądała sztuka tworzona na wówczas najmłodszej uczelni artystycznej w Polsce? W jakim kierunku potoczyłby się jej rozwój, gdyby pracowników nie dotknęły polityczne represje? Na te i inne pytania pomoże odpowiedzieć wystawa Szkolne lata stworzona wspólnie przez Muzeum Sztuki i Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi.

Na wystawie pokazywane będą przede wszystkim prace z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi z lat 1946–50. Pojawią się na niej rzadko prezentowane prace Stefana Wegnera, Bolesława Hochlingera, Romana Modzelewskiego, Lecha Kunki, Stefana Krygiera, Judyty Sobel, Andrzeja Strumiłły czy Bolesława Utkina.

Prezentowana będzie też wybrana dokumentacja z archiwum uczelni, m.in. program zajęć przygotowany przez Władysława Strzemińskiego. Są też dokumenty obrazujące początki wymuszonych politycznie zmian – zwolnienia Strzemińskiego i rezygnacji Stefana Wegnera. Zmiany kadrowe i nacisk ministerstwa znacząco zmieniły program uczelni. Trudna sytuacja, w jakiej znalazł się Strzemiński po zwolnieniu, stała się punktem wyjścia filmu Powidoki Andrzej Wajdy. Wystawa w Muzeum Sztuki pozwoli zrozumieć, czego nie zaakceptowały władze PRL, zastępując sztukę awangardową tą spełniająca wymogi doktryny socrealizmu.

Szkolne lata
Od 11 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku
Wernisaż: 11 grudnia 2015 roku, godzina 18.00
Kuratorzy: Anna Saciuk-Gąsowska, Wojciech Leder
Muzeum Sztuki w Łodzi

 

Dodaj komentarz