Sztuka w naszym wieku

12 grudnia Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie zaprasza na wernisaż wystawy Sztuka w naszym wieku. Ekspozycja konfrontuje działania artystów współczesnych z podstawowymi pytaniami nurtującymi osoby odwiedzające ich wystawy: Czy dzisiejsza sztuka całkowicie oderwała się od rzeczywistości? Kim współcześnie są artyści i dlaczego efekty ich działań nazywamy dziełami sztuki? Co mają wspólnego abstrakcyjne poszukiwania awangardy artystycznej z życiem zwykłych ludzi?

Wystawa „Sztuka w naszym wieku”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Sztuka w naszym wieku”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa powstała z okazji jubileuszu 15-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING – jednej z pierwszych w Polsce fundacji korporacyjnych świadomie wspierającej i promującej działania polskich artystów. Tworzona przez nią kolekcja prac powstałych po 1990 roku od samego początku prowadzona jest przy wsparciu merytorycznym Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Na zaproszenie Fundacji duet artystyczno-kuratorski w składzie Rafał Dominik i Szymon Żydek przygotował wystawę, która przybliża i tłumaczy zawiłości związane z odbiorem i wykorzystaniem sztuki współczesnej w codziennym życiu. Zgromadzone w kolekcjach obu instytucji prace potraktowane zostały nie jako autonomiczne dzieła, lecz jako elementy większej całości – zanurzone w społecznej, estetycznej i historycznej rzeczywistości. To dlatego na wystawie wybrane z kolekcji prace prezentowane są w zestawieniu z utworami muzyki pop, historiami z lokalnych gazet, internetowymi memami, makietami czy wykresami giełdowymi.

Wszystko to ma przybliżyć i ułatwić odwiedzającym wystawę zrozumienie kontekstu i zamysłu artystów oraz przebytej przez nich drogi poprzedzającej powstanie działa sztuki. Wśród podejmowanych przez twórców wystawy zagadnień znalazły się takie, jak rozwój mediów artystycznych, mechanizmy, wramach których nowe rozwiązania technologiczne przejmują funkcje technik artystycznych, relacja pomiędzy sztuką współczesną a innymi przejawami ludzkich aktywności. W rezultacie wystawa przybrała formę wypełniającej sale Zachęty instalacji, która za pomocą różnych mediów i technologii przedstawia sztukę współczesną jako łatwo dostępne źródło inspiracji, rozmywając granicę oddzielającą kunszt artysty od umiejętności przydatnych w codziennym życiu.

Artyści: Magdalena Abakanowicz, Basia Bańda, Krzysztof M. Bednarski, Olaf Brzeski, Dorota Buczkowska, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Piotr Janas, Jerzy Kałucki, Marcin Maciejowski, Przemysław Matecki, Jerzy Nowosielski, Lech Okołów, Włodzimierz Pawlak, Sławomir Pawszak, Józef Petruk, Katarzyna Przezwańska, Henryk Stażewski, Jerzy Tchórzewski, Karol Wierusz-Kowalski, Ryszard Winiarski, Jakub Woynarowski, Krzysztof Żwirblis.

Sztuka w naszym wieku
Od 12 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku
Oprowadzanie kuratorskie: 12 grudnia 2015 roku, godzina 17.00
Wernisaż: 12 grudnia 2015 roku, godzina 19.00
Kuratorzy: Rafał Dominik, Szymon Żydek
Współpraca ze strony Zachęty: Maria Świerżewska-Franczak
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Warszawa

Dodaj komentarz