Najlepsza książka historyczna roku

W piątek 4 grudnia ogłoszono zdobywcę Nagrody im. Moczarskiego za najlepszą książkę historyczną roku. W siódmej edycji wyróżniono Alexandrę Richie, autorkę wydanej w 2014 roku książki Warszawa 1944. Tragiczne powstanie.

Alexandra Richie „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Alexandra Richie „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Alexandra Richie przedstawia historię 63 powstańczych dni na podstawie zeznań świadków i uczestników walk. Ukazuje powstanie w kontekście działań wojennych na arenie międzynarodowej, krytycznie ocenia postawę aliantów i błędy polskiego dowództwa. Nie feruje jednak łatwych sądów, a jej talent pisarski sprawia, że Warszawę 1944 czyta się niczym trzymającą w napięciu powieść.

Jak mówił prof. Henryk Samsonowicz, przewodniczący jury, książka Richie pokazuje „historię powszechną wplecioną w historię narodową, szczegółową i pozornie lokalną”. Ponadto autorka zwraca uwagę na historię osobistą i ukazuje wydarzenia także z perspektywy jednostek.

Opracowując publikację autorka korzystała między innymi z do tej pory niepublikowanych materiałów pochodzących z brytyjskich i niemieckich archiwów, a także z prywatnych zbiorów prof. Władysława Bartoszewskiego.

Nagroda im. Moczarskiego przyznawana jest przez Narodowe Centrum Kultury i Fundację im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Nominowane mogą zostać książki zarówno polskich, jak i zagranicznych żyjących autorów, wydane w Polsce w poprzednim roku, obejmujące tematyką historię Polski od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych. Laureat otrzymuje 50 tys. złotych oraz statuetkę w postaci repliki temperówki, używanej niegdyś przez Kazimierza Moczarskiego, z wygrawerowanym mottem, pochodzącym z dzienników patrona nagrody: „Jasność uogólniania, precyzja szczegółów”.

W tym roku do Nagrody im. Moczarskiego byli również nominowani: Andrzej Friszke (Rewolucja Solidarności 1980–1981), Nikołaj Iwanów (Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina), Bartosz Kaliski (Kurierzy wolnego słowa), Andrzej Stanisław Kowalczyk (Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim), Andrzej Leder (Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej), Andrzej Mencwel (Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX), Arkadiusz Nizio (Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej), Jan Skórzyński (Krótka historia Solidarności 1980–1989) oraz Mirosław Szumiło (Roman Zambrowski 1909–1977).

W zeszłym roku laureatem Nagrody został Karol Modzelewski za autobiografię Zajeździmy kobyłę historii.

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego 2015
Laureat: Alexandra Richie za książkę Warszawa 1944. Tragiczne powstanie
4 grudnia 2015 roku

Dodaj komentarz