Nagroda Gombrowicza – dla debiutantów

Można już zgłaszać książki do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Prezydent Radomia zaakceptował przygotowany przez kapitułę regulamin nagrody przeznaczonej dla debiutanta. Jurorzy poszerzyli definicję debiutu, dając początkującym prozaikom podwójną szansę na laury i 40 tysięcy złotych.

Fot. Maciej Bociański (źródło: materiały prasowe)

Fot. Maciej Bociański (źródło: materiały prasowe)

Zgodnie z uchwałą ustanawiającą nagrodę kapituła przygotowała regulamin, w którym nietypowo zdefiniowała pojęcie debiutu. Jak czytamy: „jako debiut przyjmuje się pierwszą albo drugą książkę danego autora, napisaną prozą artystyczną”, oczywiście w języku polskim. Skąd taka szeroka – można rzec, nawiązując do pasji Gombrowicza, szachowa – definicja debiutu?

Otóż kapituła chciała dać szansę także tym autorom, którzy wydając swoją pierwszą książkę, popełnili swoisty falstart. Historia literatury zna przypadki, gdy właściwym, wartościowym debiutem była druga książka, zaś o pierwszej i krytyka, i sam autor szybko zapominali. Zdarza się i tak, że nieudany, przedwczesny debiut zamyka drogę do literackiego sukcesu kolejnym, znacznie lepszym i ważniejszym książkom. Takich sytuacji chcielibyśmy uniknąć i stąd poszerzone, podwójne oko sieci, którą Kapituła wyławiać ma najwartościowsze nowe zjawiska w polskiej prozie – streszcza argumenty jurorów sekretarz kapituły Tomasz Tyczyński

Taka formuła debiutu jest też nawiązaniem do biografii twórczej Witolda Gombrowicza. W jej polskim, przedwojennym okresie patron Nagrody opublikował właśnie dwie książki, a powstanie Ferdydurke to po części reakcja na krytyczne, nieprzychylne recenzje właściwego debiutu Gombrowicza.

Na książki debiutantów organizatorzy Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza czekają do 31 stycznia 2016 r. Zgłoszenia, wraz z ośmioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do Muzeum Witolda Gombrowicza.

Inauguracja ustanowionej przez radomski samorząd Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza odbyła się pod koniec września. Gościem honorowym i patronką tego wydarzenia była Rita Gombrowicz. Prezydent Radomia powołał Kapitułę w składzie: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska. Sekretarzem Kapituły (bez prawa głosu) został Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza, które jest współorganizatorem nagrody.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2016 roku
Ogłoszenie nominacji: czerwiec 2016 roku
Ogłoszenie laureata: wrzesień 2016
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Dodaj komentarz