8: Blow-Up

11 grudnia Centrum Sztuki WRO zaprasza na wernisaż wystawy 8: Blow-Up, która jest trzecim indywidualnym pokazem prac Igora Krenza w tej instytucji.

Igor Krenz, „8: Blow-Up” (źródło: materiały projektowe organizatora)

Igor Krenz, „8: Blow-Up” (źródło: materiały projektowe organizatora)

W poprzednich wystawach Igora Krenza pojawiły się wątki wykorzystania materiałów znalezionych (found footage), legitymizacji ich zawłaszczenia, fascynacji transformacją formalną i znaczeniową dokonaną zarówno w wymiarze estetycznym, jak i emocjonalnym. Obecnie stają się centralnym tematem wystawy. Ósemka użyta w tytule wystawy nawiązuje bezpośrednio do techniki filmu 8mm i super8, w jakiej przed laty powstały oryginalne materiały będące podstawą ekspozycji. Ósemka jest także wyrazem wizualnej materialności pętli filmowej – taśmy nawiniętej na dwie szpule obracające się w projektorze filmowym w trakcie wyświetlania. Wreszcie, przewrócona 8 staje się symbolem nieskończoności, a także bardziej konkretnie wyrazem – jak to ujmuje Igor Krenz – „długiego zmagania się z pętlami filmów nakręconych zanim jeszcze zająłem się sztuką”, którego wystawa 8: Blow-Up jest aktualnym, ale zapewne nie podsumowującym jeszcze, etapem.

Z kolei drugi człon tytułu, Blow-Up, to odwołanie do filmu Michelangelo Antonioniego, w Polsce znanego jako Powiększenie, zrealizowanego w 1966 roku. Dzieła, które podejmuje zagadnienie względności świata widzialnego, rozbieżności między postrzeganiem zmysłowym a widzeniem utrwalonym przez obiektyw kamery.

A skąd footage? Tu pojawia się Jan Krenz, wybitny kompozytor i światowej sławy dyrygent znany z pionierskich wykonań muzyki współczesnej i wybitnych interpretacji klasyki. W roku 1963 Jan Krenz zakupił swoją pierwszą kamerę 8mm i zaczął filmować. Na jego filmach pojawia się rodzina, dom, przyjaciele, sytuacje wzięte z otaczającego świata z udziałem muzyków, filmowców, pisarzy oraz filmowe notatki z licznych podróży. Na wystawie Jan Krenz jest więc współautorem (ukrytym autorem) w swoim nieznanym szerzej artystycznym wcieleniu filmowca-amatora. Z wydobytych z przeszłości światłoczułych taśm, poprzez ucyfrowienie, przemontowanie, powiększenie powstały prezentowane na wystawie wizualne syntezy.

8: Blow-Up
Od 11 grudnia 2015 roku do 22 lutego 2016 roku
Wernisaż: 11 grudnia 2015 roku, godzina 18.00
Centrum Sztuki WRO
Wrocław

Dodaj komentarz