• 2015-12-01

Oblicza Polonii: Mieszkańcy Hamtramck

5 grudnia Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wernisaż wystawy Oblicza Polonii: Mieszkańcy Hamtramck. Wystawa to efekt szerszego, transatlantyckiego projektu, który oprócz działań badawczych i kulturalnych opierał się też na działaniach edukacyjnych mających na celu integrację lokalnej społeczności.

Fot. Tomek Zerek, wystawa „Oblicza Polonii: Mieszkańcy Hamtramck” (źródło: materiały projektowe organizatora)

Fot. Tomek Zerek, wystawa „Oblicza Polonii: Mieszkańcy Hamtramck” (źródło: materiały projektowe organizatora)

Niegdyś miasto na przedmieściach amerykańskiej stolicy przemysłu samochodowego, w którym 9 na 10 mieszkańców było Polakami. Dziś miejscowość, gdzie na ulicach słyszy się 26 języków, a społeczność budują migranci z Polski, Bangladeszu, Jemenu, Bośni czy Ukrainy. Hamtramck – do niedawna wyjątkowa enklawa Polonii pod Detroit , obecnie pierwsze miasto w Stanach Zjednoczonych z większością muzułmańską w Radzie Miejskiej. O tym miejscu pełnym kontrastów i budującej go wspólnocie opowiada pierwsza wystawa czasowa Muzeum Emigracji w Gdyni.

Zdjęcia, wzbogacone wywiadami tworzą wystawę, która opowiada o dzisiejszym Hamtramck i stawia pytania na temat zmian polskiej tożsamości a także napływu przedstawicieli innych kultur w tym prowincjonalnym, a jednocześnie multikulturowym miasteczku. Wywiady odkrywają też zmiany w tożsamości, jakie przeżywają Polacy w drugim, trzecim pokoleniu, często nie posługujący się już językiem polskim. Przez pryzmat ich opowieści poznajemy małą, polską społeczność, która zmaga się z wyzwaniami, z jakimi mierzyć się mogą polscy emigranci pod każdą szerokością geograficzną. Wystawa obrazuje także zazębianie się polsko-katolickich wpływów z kulturą Wschodu i Południa. Zmienia się etniczna tkanka miasta, polskość powoli ustępuje miejsca kulturze arabskiej i islamowi. Właśnie ten wątek wielkiej zmiany społecznej szczególnie zajął fotografa, Tomka Zerka, autora koncepcji wystawy.

Oblicza Polonii: Mieszkańcy Hamtramck
Wernisaż: 5 grudnia 2015 roku, godzina 18.00
Muzeum Emigracji w Gdyni

 

Dodaj komentarz