Pokaz filmu Rafała Bujnowskiego w Galerii Arsenał

Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza na pokaz wideo Zug. St. Michael Rafała Bujnowskiego. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Niedziela z kolekcją, który jest sposobem na wspólne odkrywanie potencjału Kolekcji II Galerii Arsenał. Film Bujnowskiego będzie prezentowany 22 listopada.

Rafał Bujnowski, „Zug. St. Michael”, kadr z filmu (źródło: materiały organizatora)

Rafał Bujnowski, „Zug. St. Michael”, kadr z filmu (źródło: materiały organizatora)

Praca Rafała Bujnowskiego Zug. St. Michael należy do cyklu podobnych w zamyśle realizacji, opatrzonych wspólnym tytułem Zmierzch. Składa się z czarnego (z niewielkimi prześwitami bieli) obrazu o wyraźnej fakturze oraz wideo pokazującego stopniowe zamalowywanie czarno-białego pejzażu, przedstawiającego szwajcarskie miasto Zug z charakterystyczną wieżą kościoła św. Michała. Rozważania na temat malarstwa i obrazu stanowią główny nurt twórczości artysty, poniekąd spajając jego odmienne realizacje. Bujnowski analizował choćby sposoby postrzegania dzieł malarskich, pokazywał ich status jako dóbr konsumpcyjnych, demaskował handlową stronę sztuki i płynną granicę między malarstwem a banalną rzeczywistością. Realizacje z cyklu Zmierzch mają bardziej hermetyczny charakter. Zarejestrowany na wideo proces zamalowywania pejzażu skłania do zadania pytania o relacje między malarstwem a rzeczywistością, o możliwości jej odwzorowania oraz sposoby obrazowania, po jakie w tym celu sięga artysta. Farba, nakładana pędzlem podążającym niejako za zapadającym zmierzchem, całkowicie pochłania syntetyczny, namalowany płaską plamą pejzaż miejski, zmieniając go w obraz, o którym można powiedzieć, że nie przedstawia niczego (bądź przedstawia nic). W starannym i pełnym skupienia przekształcaniu konwencji ujęcia od realizmu do monochromatycznej abstrakcji wyeksponowany jest przede wszystkim sam proces malowania oraz pytanie o jego granice – o moment, w którym artysta może uznać malowany obraz za zadowalające odwzorowanie obserwowanej rzeczywistości.

Fragment z książki Izabeli Kopani Zbiór Otwarty

Zug. St. Michael
Rafał Bujnowski
22 listopada 2015 roku, w godzinach 10.00–18.00
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz