• 2015-11-20

Projekt Robotnik Niematerialny

27 i 29 listopada Komuna//Warszawa zaprasza do udziału w projekcie reżyserki Małgorzaty Wdowik i aktorki Anny Wojnarowskiej, dotyczącym zmieniających się systemów kontroli i nowych warunków pracy niematerialnej. Robotnik niematerialny to spektakl oparty na udziale publiczności, którego powstanie zostało poprzedzone obserwacjami prowadzonymi przez jego twórczynie.

„Robotnik niematerialny”, Małgorzata Wdowik, Anna Wojnarowska, Komuna//Warszawa – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Robotnik niematerialny”, Małgorzata Wdowik, Anna Wojnarowska, Komuna//Warszawa – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Robotnik niematerialny to projekt, który zajmuje się systemami kontroli i ich zmianami w erze pracy kognitywnej. Bada ciało w procesie produkcji pracy niematerialnej, opisywanej dotychczas w opozycji do produkcji przemysłowej. Praca niematerialna coraz częściej staje się rozproszona w całym społeczeństwie i niemożliwa do zmierzenia. Odkąd pracownicy fizyczni zaczęli odchodzić od taśm, zaczęła również powstawać nowa organizacja pracy, która może mieć wpływ na proces dematerializacji ciała pracownika poprzez zatarcie granic między pracą i wypoczynkiem pod pozorem wolności i ideologicznego zaangażowania.

Od września 2014 roku autorki projektu Małgorzata Wdowik oraz Anna Wojnarowska z wysokim ryzykiem niepowodzenia, na własną odpowiedzialność oraz poza społeczną świadomością prowadziły badania z udziałem robotników niematerialnych. Obserwowały ich życie prywatne oraz zawodowe. Mierzyły ilość czasu poświęcanego na ich pracę oraz odpoczynek. Monitorowały modele kontroli pracy niematerialnej oraz jej wydajność. Sprawdzały sposoby jej klasyfikacji. Analizowały język i sposoby komunikowania się robotników niematerialnych. Przeprowadzały ankiety oraz wywiady, pytając o to, czy robotnik niematerialny może również wykonywać pracę fizyczną? W jaki sposób robotnik niematerialny dyscyplinuje i eksploatuje swoje ciało w trakcie pracy? Czy robotnik niematerialny potrafi rozdzielić czas pracy od czasu wolnego? Czy robotnik niematerialny pracuje za dużo, bo życie samo w sobie stało się dla niego nieustanną aktywnością? Jaki kształt przybrałby robotnik niematerialny, gdyby zdecydował się zmaterializować?

Badania pozwoliły autorkom projektu opracować formułę umożliwiającą zobaczenie niewidzialnego. Zobaczenie robotnika niematerialnego. Materializacja robotnika niematerialnego może się udać dzięki pomocy publiczności.

Reżyseria, realizacja: Małgorzata Wdowik
Tekst, realizacja: Anna Wojnarowska
Muzyka: Bartek Borowiec
Oprawa graficzna: Rene Wawrzkiewicz

Robotnik niematerialny
Pokazy: 27 i 29 listopada 2015 roku, godz. 18.00, 19.00, 20.00
Komuna//Warszawa

Dodaj komentarz