Poeja poeza

19 listopada Zbigniew Warpechowski wystawi swój performance pt. Poeja poeza w Galerii Monopol w Warszawie. Warpechowski uprawia performance od 1967 roku, co czyni go prekursorem tego nurtu, nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej.

Zbigniew Warpechowski w Galerii Monopol w Warszawie, fot. Leszek Fidusiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbigniew Warpechowski w Galerii Monopol w Warszawie, fot. Leszek Fidusiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Do tej pory Zbigniew Warpechowski jest autorem blisko 300 wystąpień w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. W 1985 roku został członkiem Grupy Krakowskiej, a od 1986 roku należy do legendarnej Black Market – międzynarodowej grupy zrzeszającej pionierów sztuki performance.

Warpechowski rozpoczął karierę artystyczną od malarstwa figuratywnego. Po przerwaniu studiów na krakowskiej ASP pochłonęło go pisanie wierszy i to właśnie poezja stała się bodźcem prowadzącym tego artystę na drogę performance.

W 1971 roku Warpechowski wykonał w Biurze Poezji Andrzeja Partuma pierwszy z serii performance z rybą pt. Woda, w kolejnym z 1973 roku pt. Dialog z rybą przemawiał do trzymanej w rękach, wyjętej z wody ryby. To samo zwierzę pojawia się też w jednym z ikonicznych dla Warpechowskiego performance pt. Dialog ze śmiercią (1976). Ważnym performance w karierze Warpechowskiego był Champion of Golgotha (1978), do którego to tematu wracał jeszcze niejednokrotnie aż do 1994 roku. Poruszał w nim kwestię idolatrii (bałwochwalstwa), tworząc figurę Chrystusa jako współczesnego idola sportowego.

W dorobku Warpechowskiego jest też sporo performance, w których artysta, w imię autentyzmu ekspresji, męczył swoje ciało, kaleczył się i biczował, jak np. Porozumienie z 1981 roku, w którym artysta odnosił się do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. W 1984 roku podczas performance pt. Marsz w Stuttgarcie podpalił sobie włosy zwilżone wcześniej benzyną.

Od pewnego czasu Warpechowski, który sam nazywa siebie konserwatystą awangardowym, wykonuje performance o charakterze bardzo krytycznym wobec współczesnej kultury konsumpcyjnej, dominacji mediów, postmodernizmu i liberalizmu obyczajowego, jak np: Róg pamięci (1997), czy Wariant nadrzędny (2004).

Zbigniew Warpechowski – urodził się w 1938 roku w Płoskach na Wołyniu. Mieszka i pracuje w Sandomierzu. Performer, malarz, poeta, autor licznych publikacji o teorii performance i sztuce współczesnej.

Zbigniew Warpechowski, Poeja poeza
19 listopada 2015 roku, godzina 19.00
Galeria Monopol
Warszawa

Dodaj komentarz