• 2015-11-18

Sprawdzam! – performans Drugiej Grupy

„Sprawdzam!” – zawołali zgodnie członkowie Drugiej Grupy – Jacek Maria Stokłosa, Lesław Janicki i Wacław Janicki. Nadszedł czas, aby skonfrontować ideę z rzeczywistością. Wystawa Sprawdzam! to niezwykła prezentacja Drugiej Grupy (aktorów teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora), nawiązująca do ich wystąpienia pod tytułem Gwarancja na 20–35 w 1973 roku na Biennale Młodych w Paryżu. Wernisaż odbędzie się 20 listopada w krakowskiej Cricotece.

„Sprawdzam!”, Druga Grupa – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Sprawdzam!”, Druga Grupa – plakat (źródło: materiały prasowe)

Autorzy odtworzą w Cricotece projekt sprzed blisko półwiecza, stawiając widza przed pytaniami o aktualność sztuki i jej konfrontację z ludzką egzystencją.

Prawie pół wieku temu, w 1973 roku, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Paryżu na 8. Biennale Młodych oferowali Gwarancje na 20–35. Mieli do tego podstawy, kapitał zgromadzonych materiałów niezbędnych do przeżycia do późnej starości, obrazujący naturalne zachowanie starszych ludzi, gromadzących wielkie zapasy na nieokreśloną przyszłość. To była ich gwarancja. Na ekspozycji prezentowali kilka ton żywności w skrzyniach przywiezionych z Polski.

Pokazali się na Biennale Młodych przewrotnie jako starzy ludzie. W tym celu zostali wcześniej przygotowani przez profesjonalnych filmowych charakteryzatorów. Charakteryzacja była tak przekonująca, że wizytujący ich ekspozycję minister kultury Francji traktował ich z należnym starcom szacunkiem. Po raz kolejny zabrakło w ich twórczości typowych artystycznych wytworów, a zamiast nich posługiwali się przedmiotami gotowymi i samymi sobą – specyficznym humorem, ironią i dowcipem.

Brak konkretnego dzieła powoduje, że aby przypomnieć tę akcję, musimy odtworzyć rekwizyty i postacie. Dożyliśmy, jesteśmy teraz w wieku, jaki zakładaliśmy, a nawet dużo dalej. I to na naszych twarzach widać, jak idea sprzed dziesiątków lat zmieniła się w rzeczywistość – stwierdzili twórcy.

Zdaniem krytyka Krzysztofa Jureckiego proces dematerializacji sztuki był w ich działalności tak daleko posunięty, że zaowocowało to częściowym zapomnieniem. Dzieł Drugiej Grupy nie znajdziemy w muzealnych kolekcjach. Jest to zapewne niesłuszne, gdyż o istocie i wartościach sztuki nie może decydować wyłącznie jej materialna forma. Historia sztuki już od czasów Wölfflina jest rozpatrywana jako historia ducha, czyli najwyższych przejawów umysłowości człowieka, a nie tylko ciekawego wizualnie, lecz często pustego intelektualnie materialnego dzieła.

Wystawie towarzyszyć będą wydarzenia w wykonaniu autorów – członków Drugiej Grupy – podczas wernisażu oraz w dniu 21 listopada podczas konferencji Tadeusz Kantor. Odbicie.

Druga Grupa. Sprawdzam!
Od 20 listopada do 20 grudnia 2015 roku
Wernisaż 20 listopada godz. 18:00
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

Dodaj komentarz