• 2015-11-17

Zmarł profesor Jerzy Katlewicz

Zmarł profesor Jerzy Katlewicz, dyrektor Filharmonii Krakowskiej w latach 1968–1980.

Jerzy Katlewicz (źródło: materiały prasowe)

Jerzy Katlewicz (źródło: materiały prasowe)

Maestro Jerzy Katlewicz należał do grona najznakomitszych, a zarazem najbardziej zasłużonych dla propagowania rodzimej kultury w świecie polskich dyrygentów. Jego kariera artystyczna w wyjątkowy sposób splotła się z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Koncert dyplomowy i tym samym debiut Jerzego Katlewicza miał miejsce w roku 1952 na estradzie Filharmonii Krakowskiej. W instytucji tej zaistniał początkowo jako asystent, a potem II dyrygent, któremu ówczesny szef orkiestry Bohdan Wodiczko powierzył od samego początku odpowiedzialne zadania artystyczne. W 1968 roku, po powrocie z kierowniczych stanowisk w Filharmoniach Poznańskiej i Bałtyckiej, objął obowiązki dyrektora artystycznego, a od 1971 równolegle naczelnego. Był najdłużej w dziejach Filharmonii Krakowskiej – bo do roku 1980 – odpowiedzialnym za jej artystyczny wizerunek.

Szczególnym wyróżnikiem lat kadencji Dyrektora Jerzego Katlewicza była ilość tournées zagranicznych, niemal we wszystkich krajach europejskich, także w Libanie i Iranie, udział zespołów filharmonicznych w tak prominentnych festiwalach jak: Festiwal Gulbenkian, Sagra Musicale Umbra, Maggio Musicale Fiorentino, Festiwal Flandryjski, Festiwal Edynburski, Holand Festival, Festiwal Beethovenowski. To Jerzy Katlewicz, kontynuując pionierską inicjatywę Henryka Czyża, przyczynił się do popularyzacji w świecie dzieł Krzysztofa Pendereckiego. W emploi sztuki dyrygenckiej Jerzego Katlewicza szczególne miejsce zajmowały zawsze wielkie formy wokalno-instrumentalne, które z determinacją prezentował w krakowskich świątyniach w latach, gdy tego rodzaju inicjatywy napotykały na trudności ze strony władz politycznych.

Wśród licznych odznaczeń państwowych i artystycznych do najważniejszych należą medal „Pro Ecclesia et Pontifice” oraz Medal św. Grzegorza Wielkiego, przyznane przez Stolicę Apostolską. 7 lutego 2015 roku otrzymał natomiast Medal Filharmonii im. Karola Szymanowskiego Krakowie z okazji jubileuszu 70-lecia jej działalności.

Z Filharmonią Krakowską maestro Jerzy Katlewicz związany był ścisłą współpracą niemal do końca. W 2007 roku, podczas ostatniego koncertu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod Jego batutą, zabrzmiała V Symfonia Ludwiga van Beethovena, zwana Symfonią przeznaczenia. W programie tego koncertu sam Jerzy Katlewicz napisał słowa, które nabrały dziś pełniejszego znaczenia:

Zawsze starałem się, aby wartości ducha, jakimi są: prawda, miłość i piękno towarzyszyły mojej pracy artystycznej, jak również w życiu codziennym. Wartości te bezsprzecznie ucieleśnia umiłowana przeze mnie MUZYKA. W ciągu minionych lat służyłem jej wytrwale!

Jerzy Katlewicz
1927–2015

Dodaj komentarz