Dialog z cytatem

Do 28 listopada Galeria Artemis w Krakowie zaprasza do odwiedzenia wystawy Stasysa Eidrigevičiusa pt. Dialog z cytatem. Znajdują się na niej satyryczne kolaże artysty.

Stasys Eidrigevičius, „Fajka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stasys Eidrigevičius, „Fajka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Akademicki dyskurs z przeszłością, klisze z historii sztuki nie umieszczają widza w znanym mu, kulturowym kontekście, ale stawiają pytanie, dlaczego z nich się śmiejemy? Stasys nie posługuje się surrealistyczną poetyką inwektywy. Jego satyryczne kolaże przywołują arcydzieła w tym celu, aby nakłonić nas do zakwestionowania czy podważenia zakorzenionych w nas schematów czołobitnego odbioru sztuki. Nie zauważamy tu ani parodii, wyśmiewającej arcydzieła dla samego ich wyśmiewania, ani cynizmu. Bliższe są one platońskiej ironii (…).

Z kolaży przebija poważna refleksja na temat współczesnej kultury: zatraciliśmy proporcje hołdując religii sztuki i jej kapłanom. Wydaje się, że z tej perspektywy Stasys potrafi zdystansować się do siebie samego. Drwi sobie z szaleństw kulturalnego snobizmu wprowadzając komiczny ferment.

Tekst: Adam Organisty

Stasys Eidrigevičius – urodził się w 1949 roku na Litwie. W latach 1968–1973 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Przeniósł się do Polski w 1980 roku. Początkowo tworzył miniatury, exlibrisy i ilustracje, w późniejszym okresie plakaty, maski, pastele, oleje, tempery, rysunki tuszem. Wśród jego inspiracji znajdują się zjawiska tak odległe jak sztuka amerykańskich Indian czy kaligrafia i baśń japońska. Zajmuje się scenografią, tworzy instalacje, obiekty, performanse.

Stasys Eidrigevičius, Dialog z cytatem
Od 5 do 28 listopada 2015 roku
Galeria Artemis
Kraków

Dodaj komentarz