• 2015-11-14

Paola Bianchi – taneczna interpretacja Kantora

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka wraz z wybitną włoską artystką Paolą Bianchi podejmą temat cielesności w teatrze Tadeusza Kantora. Spektakl ZERO jest wizją twórczyni na ten temat. Zapoznać się z nią będzie można 14 listopada w Ośrodku na Nadwiślańskiej w Krakowie.

„ZERO”, Paola Bianchi, fot. P. Rodighiero (źródło: materiały organizatora)

„ZERO”, Paola Bianchi, fot. P. Rodighiero (źródło: materiały organizatora)

Ruchy w zdezorientowanych ciałach są złamane, postacie zgubiły się w przestrzeni scenicznej w poszukiwaniu miejsca odpowiedniego dla nich, lecz niemożliwego do osiągnięcia. Poczucie niepokoju jest stałe. Tak jakby postacie teatru Kantora nie mogły nigdy znaleźć właściwego miejsca, nie czuły się nigdy w domu.

ZERO opiera się na partyturze dźwiękowej, która jest rezultatem montażu pauz dźwiękowych, oddechach miedzy jednym a drugim słowem Kantora – jest to zmierzone, wystudiowane, nigdy przypadkowe – momenty „nicości”, które są pełne znaczenia. Pauzy te pochodzą z archiwum Cricoteki. Te momenty ciszy naładowane sensem stają się torem dramaturgicznym, coś, co zostało niedopowiedziane, co nie mogłabym inaczej powiedzieć niż moim ciałem. To pewna ścieżka pomiędzy tamtymi momentami ciszy a cielesnością, w połowie przestrzeni, która graniczy z korpusem akcji. Ciało poza kontekstem, dalekie od fabuły, która pozbawia logicznego sensu, by miejsca odczytania rodzącego się z naszego bytu. Pewnego rodzaju hołd ciał skierowany w kierunku ciała innego – ciała akcji i ciała widzialnego, które tak samo egzystują w unicestwiającym przeznaczeniu końca. Ciała te przewinęły się przez teatr Tadeusza Kantora – opisuje Paola Bianchi.

Koncepcja, choreografia, przestrzeń, wybór dźwięku: Paola Bianchi
Doradztwo artystyczne: Silvia Parlagreco
Występuje: Paola Bianchi
Reżyseria światła: Paolo Pollo Rodighiero

ZERO
14 listopada 2015 roku
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

Dodaj komentarz