Think Tank lab Triennale

Już 3 grudnia wystartuje we Wrocławiu Think Tank lab Triennale, międzynarodowy festiwal współczesnego rysunku. W obecnej edycji, reaktywującej ideę międzynarodowego forum, jakim było przez wiele lat Międzynarodowe Triennale Rysunku, kuratorzy przygotowują program , który ukaże rozległość praktyk rysunkowych, rozliczne rozgałęzienia ewolucyjnej linii rysunku współczesnego.

Think Tank lab Triennale (źródło: materiały prasowe)

Think Tank lab Triennale (źródło: materiały prasowe)

W ramach programu głównego odbędą się cztery wystawy analizujące jego pojęcie pod względem: morfologii rzeczy i naturalności znaku (wystawa Two Sticks), performatyki rysunku (Imagine), mocy manifestacji i kontestacji (Galeria Arsenał Notebook) oraz jego zdolność do rekonstrukcji i dekonstrukcji (Brudnopis). Wystawy te odbędą się w najważniejszych muzeach, instytucjach i galeriach Wrocławia: Muzeum Architektury, Muzeum Narodowym, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich oraz CSU Neon. Wystawy towarzyszące będą miały miejsce m.in. w MWW Wrocław, Galerii Entropia, Mieszkaniu Gepperta, Galerii Arttrakt. Wystawy, spotkania oraz warsztaty będąc ciekawą ofertą dla publiczności, pomogą również zaktualizować wyobrażenia o współczesnej sztuce, o rysunku, o tym, do czego jest potrzebny i jak wykorzystywany obecnie.

Fumihiko Sumitomo wraz z Danielą Tagowską podczas polsko-japońskiej wystawy Two Sticks podejmie temat rysowania jako ciągłej ewolucji, włączającej również proces wymazywania, poprawiania, nie liniowego przebiegu procesów. Jednym z kluczy doboru artystów polskich i japońskich okazał się imperatyw wewnętrzny nakazujący tworzyć, przenosząc ciężar z efektu na proces. Kuratorzy podjęli się zbadania relacji odmienności i podobieństw, aby w ten sposób podkreślić uniwersalność historii, której częścią jesteśmy, o czym łatwo zapomnieć, patrząc przez pryzmat historii kulturowej.

Elżbieta Jabłońska w ramach wystawy Galeria Arsenał Notebook zaprezentuje wybrane prace z bogatej kolekcji białostockiej Galerii Arsenał, która jest przykładem konsekwentnego budowania niezwykle różnorodnego zbioru, głównie polskiej sztuki współczesnej. Wrocławska prezentacja zbudowana została na narracji zaczynającej się od rysunkowych szkiców przez filmy wideo i instalacje aż po generujące dźwięk obiekty. Zamysłem kuratorki jest za pomocą prezentowanej w CSU Neon wystawy budować i niszczyć, słuchać i dotykać, obserwować i gromadzić, by zrozumieć rysunkowy, szkicowy zapis w jego odmiennych, rozszerzających się nieustannie formach.

Odmienną ścieżkę wybrała zaś Katarzyna Roj, która w przygotowanej przez siebie wystawie pt. Brudnopis zaprezentuje premierowe realizacje czterech zaproszonych do udziału w projekcie artystów: Olafa Brzeskiego, Krzysztofa Gila, Pawła Jarodzkiego i Kamy Sokolnickiej. Ich realizacje będą odnosić się do tytułowego brudnopisu, w którym zwyczajowo znajdują się rysunki i teksty pisane „na brudno”, najczęściej dla własnych potrzeb, nieoficjalne. Określane jako szkice, pełnią rolę zaplecza artystycznego, a ich analiza pozwala prześledzić proces wyłaniania się ostatecznej formuły dzieła. Na wystawie Brudnopis zobaczymy cztery osobne realizacje, połączone tym kuratorskim mianownikiem.

Małgorzata Kaźmierczak przygotowała natomiast dwudniowy przegląd performance, do którego zostali zaproszeni znani i wysoko cenieni twórcy z Europy i Azji. Kluczem doboru stał się stosunek artystów do zapisu rysunkowego, zapisu rozumianego szeroko jako ślad, jako ruch ciągły w przestrzeni, jako bardzo intymny, bezpośredni zapis pozbawiony zbędnej, formalnej wirtuozerii. W ramach wystawy Imagine będzie można zobaczyć szereg performerskich wystąpień odnoszących się do kwestii zapisów rysunkowych, których rezultaty będzie można oglądać przez pozostałe 10 dni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

W ramach festiwalu Think Tank lab Triennale zobaczymy też dwie wystawy konkursowe: wystawę dyplomów rysunkowych polskich uczelni artystycznych oraz ogłoszony w październiku otwarty konkurs na realizacje rysunkowe i okołorysunkowe. Celem obydwu wystaw jest zaprezentowanie wartościowych i nowatorskich działań w obszarze rysunku. Organizatorzy chcą podjąć próbę opisania obecnego stanu poszukiwań twórczych w tym zakresie. Zgłoszenia dotyczące konkursu otwartego mogą dotyczyć zarówno prac powstałych na papierze przy użyciu klasycznych rysunkowych narzędzi, jak i propozycji przygotowanych specjalnie do wnętrz wystawienniczych galerii Arttrakt i Mieszkania Gepperta, gdzie odbędzie się wystawa pokonkursowa w styczniu 2016 roku.

Think Tank lab Triennale
Otwarcie: 3 grudnia 2015 roku, godz. 18.00
Do 31 stycznia 2016 roku
Wrocław

Dodaj komentarz