Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa

Eseje zebrane w książce Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa dotyczą skomplikowanych relacji pomiędzy różnymi wizjami czasu a szeroko pojętą myślą eschatologiczną. Wśród autorów znaleźli się m.in. Dariusz Czaja, Wiesław Juszczak, Magda Heydel czy Łukasz Tischner.

„Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Autorzy niniejszego tomu, pośród których znajdziemy filozofów, antropologów, literaturoznawców, historyków sztuki i muzykologów, próbują zastanowić się nad tym, w jaki sposób można dzisiaj mówić o rozmaitych wizjach „końca świata”. Obca jest im wszakże gorączka apokaliptyczna właściwa kulturze popularnej, jak również ludowa eschatologia, niecierpliwie wypatrująca znaków „czasów ostatnich”. Zadanie, które sobie postawili, jest raczej analitycznej, dyskursywnej natury. W zgromadzonych tekstach można znaleźć próby odpowiedzi na podstawowe pytania i problemy eschatologii religijnej i świeckiej. Autorów szczególnie interesowało to, w jaki sposób refleksja filozoficzna, fikcje literackie, sztuki piękne i narracje filmowe organizują naszą wyobraźnię i nasze myślenie o „końcu wszystkich rzeczy”.

Autorzy: Agata Bielik-Robson, Joanna Bielska-Krawczyk, Daniel Cichy, Dariusz Czaja, Magda Heydel, Wiesław Juszczak, Adam Lipszyc, Jakub Momro, Stanisław Obirek, Paweł Próchniak, Roma Sendyka, Łukasz Tischner.

Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa
Wybór, redakcja i wstęp: Dariusz Czaja
Premiera: 12 listopada 2015 roku
Wydawnictwo Czarne

Dodaj komentarz