Laboratorium Słowa

W Domu Słów w Lublinie powstaje nowy, całoroczny program warsztatowy skierowany do młodzieży licealnej, studentów oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są literaturą. Główną ideą programu jest stworzenie świadomej społeczności osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w literaturze. Program skupia się na dostarczeniu praktycznych umiejętności pisarskich.

Laboratorium Słowa – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Laboratorium Słowa – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach programu uczestnicy będą mogli uczęszczać na warsztaty kreatywnego pisania, warsztaty poetyckie oraz warsztaty krytycznoliterackie. Podczas zajęć prowadzący będą omawiać przygotowane teksty i dyskutować z uczestnikami o nadesłanych próbkach literackich, przybliżać twórczość znanych pisarzy oraz pomagać rozwinąć praktyczne umiejętności poetyckie, pisarskie i krytycznoliterackie. Uczestnicy programu otrzymają także pomoc w publikacji swoich tekstów oraz przygotowania ich do formy „propozycji wydawniczej”.

Program kładzie nacisk na najnowsze nurty pracy ze słowem takie jak „dangerous writing”, reportaż „Gonzo”, wiersz współczesny, praca z pamięcią, performatywność, krytyka literacka w internecie. Program ma być rozszerzeniem wiedzy, którą zdobywa się podczas edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, o środki wykorzystywane we współczesnych środowiskach literackich (reportaż „Gonzo” stosuje z powodzeniem np. Ziemowit Szczerek).

Laboratorium Słowa jest spójne z szerszymi działaniami Domu Słów takimi jak Festiwal Miasto Poezji, Mieszkania Poezji czy też comiesięczne spotkania z pisarzami. Efekty pracy uczestników będą publikowane na stronach Domu Słów i Miasta Poezji, uczestnicy warsztatów krytycznoliterackich uzyskają także możliwość współpracy z portalem Katedra Krytyki. W dalszej kolejności planowane są także spotkania ze specjalnie zaproszonymi gośćmi dotyczące pracy ze słowem na różnych płaszczyznach (literackiej, uniwersyteckiej, dziennikarskiej, promocyjnej, nowomedialnej i innych).

Udział w pierwszej edycji programu jest bezpłatny. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 17 listopada. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 17 listopada o godzinie 18.00 w Domu Słów.

Laboratorium Słowa – ulotka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Laboratorium Słowa – ulotka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prowadzący:

Monika Metlerska-Colerick – ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Filologii Angielskiej, w którym pracowała później przez 9 lat, prowadząc zajęcia z literatury angielskiej i pisania. Obecnie pracuje w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN w Pracowni Edukacji i Animacji, gdzie zaangażowana jest w międzykulturowe projekty edukacyjne i warsztaty kreatywnego pisania, upamiętniające żydowskich mieszkańców przedwojennego Lublina. Specjalizuje się w literaturze holokaustu.

Maciej Tuora – absolwent dziennikarstwa. Autor, scenarzysta. Debiutował w 2012 roku. Od 2014 związany z instytucją Dom Słów jako prowadzący warsztaty pisania wykorzystujące metodę „Niebezpiecznego pisania” i dziennikarskiego stylu „Gonzo”.

Kamil Brewiński – poeta. Wiersze publikował w najważniejszych polskich periodykach literackich. W 2014 roku jego debiutancki zbiór wierszy Clubbing został nominowany do nagrody poetyckiej Silesius. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski. Urodził się i mieszka w Lublinie.

Grzegorz Jędrek – krytyk literacki, poeta. Zajmuje się poezją najnowszą (zaangażowaną i cybernetyczną) i rewolucjami kultury cyfrowej w literaturze. Jeden z założycieli pisma „Dworzec Wschodni” i portalu Katedra Krytyki. Na KUL prowadzi zajęcia dotyczące wpływu Nowych Mediów na literaturę. Pracuje w PR, ale życie spędziłby najchętniej na czytaniu.

Laboratorium Słowa
Termin przesyłania zgłoszeń: 17 listopada 2015 roku
Dom Słów
Lublin

Dodaj komentarz