• 2015-10-31

Krzyczcie, Chiny!

6 listopada w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu Krzyczcie, Chiny! według Siergieja Tretiakowa w reżyserii Pawła Łysaka. Premierze towarzyszy blok tematyczny Krzyczcie!, w którym zostaną pokazane spektakle najwybitniejszych reżyserów pracujących w nurcie teatru politycznego.

„Krzyczcie, Chiny!”, reż. Paweł Łysak – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Krzyczcie, Chiny!”, reż. Paweł Łysak – plakat (źródło: materiały prasowe)

Sztuka opowiada o buncie przewoźników w porcie chińskim przeciwko brytyjskim eksploatatorom. Polska premiera tekstu Tretiakowa w reżyserii Leona Schillera odbyła się w lwowskim teatrze w 1932 roku. Przedstawienie spotkało się z radykalną krytyką konserwatywnej prasy i entuzjazmem widowni.

W dobie rosnących rozwarstwień społecznych oraz coraz powszechniejszego nawoływania do zmiany, Krzyczcie, Chiny! okazują się niezwykle aktualnym dramatem. Są zapisem walki o godność, ale też stawiają na nowo pytanie o nasze zaangażowanie w sprawy publiczne.

Tłumaczenie: Henryk Chłystowski
Reżyseria: Paweł Łysak
Dramaturgia: Sebastian Majewski
Konsultant: Sławomir Sierakowski
Scenografia: Barbara Hanicka
Reżyseria światła: Damian Pawella
Konsultacje choreograficzne: Kaya Kołodziejczyk
Inspicjent: Barbara Sadowska
Obsada: Karolina Adamczyk, Eliza Borowska, Magdalena Koleśnik, Jacek Beler, Arkadiusz Brykalski, Michał Czachor, Michał Jarmicki, Mateusz Łasowski, Grzegorz Otrębski, Michał Sitarski, Michał Tokaj

Blok tematyczny Krzyczcie!

Widmo znowu krąży nad Europą! Widmo narastającego szowinizmu, ksenofobii i nietolerancji. Widmo konserwatywnej rewolucji opartej na strachu przed różnorodnością i podsycaniu podziałów społecznych. Kilka lat po światowym kryzysie ekonomicznym coraz częściej słychać głosy niezadowolonych z demokracji parlamentarnej oraz tych, którzy czują, że idee wolnościowe wcale nie gwarantują im lepszego bytu. W dyskusjach na nowo pojawia się kategoria „walki klasowej”, a coraz częściej pada wręcz wezwanie do nowej rewolucji społecznej, która jest konieczna dla przezwyciężenia kryzysu, a jednocześnie odradzają się silne nacjonalizmy, zakorzenione w pojęciu interesu narodowego, wobec którego dążenia jednostki stają się nieistotne.

W ramach bloku tematycznego Krzyczcie!, który towarzyszy premierze Krzyczcie, Chiny!, zostaną zaprezentowane spektakle Árpáda Schillinga (Loser) i Olivera Frljicia (Przeklęty niech będzie zdrajca swej ojczyzny), a także film dokumentujący performance Milo Raua (Procesy moskiewskie) – uznawanych w tej chwili za jednych z najwybitniejszych reżyserów pracujących w nurcie teatru politycznego. Ich działania teatralne polegają na dążeniu do prezentowania zbiorowych poglądów i pogłębianiu uczestnictwa widza w zdarzeniu teatralnym. Każdy z zaproszonych spektakli podejmuje analizę zachowań ksenofobicznych, które odradzają się we współczesnej Europie – Frljić podejmuje ten temat w perspektywie krwawego rozpadu byłej Jugosławii, Schilling odwołuje się do przykładu Węgier i autorytarnych rządów Viktora Orbána, który dla polskiej prawicy stał się niemalże wzorem do naśladowania. Z kolei Milo Rau podejmuje temat dyktatorskich rządów Władimira Putina w Rosji, pokazując rekonstrukcję procesu artystek z grupy Pussy Riot.

Czy jest jakiś ratunek przed urokiem ideologii, która dając łatwe odpowiedzi i dzieląc społeczeństwo, odbiera jednocześnie zdolność krytycznego myślenia i staje się zagrożeniem wolności? Czy jest możliwa racjonalna zmiana zastanego porządku? Te pytania wybrzmiewają także w najnowszej premierze Teatru Powszechnego Krzyczcie, Chiny!, która odwołuje się do legendarnych inscenizacji politycznych Leona Schillera.

Pogłębionej refleksji nad tymi zagadnieniami służyć będzie także seminarium prof. Krystyny Duniec Rozczarowanie i demokracja oraz projekt edukacyjny dla młodzieży Nowy demokratyczny świat.

  • Loser, reż. Árpád Schilling – 21 listopada, Scena Duża (Teatr Krétakör, Węgry)
  • Przeklęty niech będzie zdrajca swej ojczyzny, reż. Oliver Frljić – 22 listopada, Scena Duża (Slovensko Mladinsko Gledališče, Słowenia)
  • Procesy moskiewskie, Milo Raua – 12 listopada, pokaz filmu

Krzyczcie, Chiny!
Premiera: 6 listopada 2015 roku
Kolejne spektakle: 7, 8, 9, 11 listopada oraz 3, 4, 5, 6 grudnia 2015 roku
Teatr Powszechny w Warszawie

Dodaj komentarz