• 2015-10-30

Zwierzyniec zaprasza do Dębnik

6 listopada w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dom Zwierzyniecki odbędzie się otwarcie kolejnej wystawy czasowej z cyklu Zwierzyniec zaprasza. Tym razem bohaterem będą Dębniki oraz ludzie, którzy byli z nimi związani. Wystawa składa się z czterech części.

„Zwierzyniec zaprasza – Dębniki” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Zwierzyniec zaprasza – Dębniki” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Pierwsza z nich prezentuje historię dawnej królewskiej wsi Dębniki, od najstarszych wzmianek poczynając aż do drugiej połowy XIX wieku, a także dzieje osady Rybaki Dębnickie. Obok archiwalnych dokumentów pochodzących z końca XV do XVIII wieku będzie można zobaczyć m.in. dzieła przedstawiające wiejskie Dębniki z minionych stuleci. Do ciekawych obiektów prezentowanych w tej części należą po raz pierwszy pokazywane publicznie zabytki archeologiczne odkryte podczas budowy Centrum Kongresowego w Krakowie.

Druga część poświęcona jest Dębnikom podmiejskim oraz historii Dębnik od przyłączenia do Krakowa w 1910 roku aż do czasów współczesnych. Zmiany, jakie zaszły na Dębnikach, ilustrują licznie zgromadzone fotografie m.in. ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Trzecia część opowiada historię Dębnik z perspektywy ludzi, którzy mieszkali tam dawniej lub mieszkają obecnie. Obok biogramów znanych postaci, będzie można zobaczyć fotografie ze zbiorów rodzinnych, posłuchać fragmentu wodewilu Konstantego Krumłowskiego Śluby dębnickie. Istotny element wystawy stanowi film Nieznane Dębniki, zrealizowany przez uczniów Gimnazjum nr 22 w Krakowie.

Ostatnia część wystawy to historia Dębnik przedstawiona przy pomocy przedmiotów, pozornie ze sobą nie związanych, pochodzących z różnych okresów, posiadających różną wartość, czasem jedynie sentymentalną.

Zwierzyniec zaprasza – Dębniki
Od 7 listopada 2015 roku do 28 marca 2016 roku
Dom Zwierzyniecki
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Dodaj komentarz