Wacław Kuczma nowym dyrektorem CSW w Toruniu

28 października prezydent Torunia Michał Zaleski powołał na stanowisko nowego dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu Wacława Kuczmę.

Wacław Kuczma, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Kuczma, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Postępując zgodnie ze statutem Centrum Sztuki Współczesnej oraz regulaminem przeprowadzenia konkursu na dyrektora tej instytucji, po odbytych wszystkich etapach postępowania przewidzianych w tym regulaminie, podjąłem decyzję o tym, aby na stanowisko dyrektora CSW powołać Wacława Kuczmę. Kierowałem się trzema przesłankami: przygotowaniem twórczym, doświadczeniem w kierowaniu dużą placówka zajmująca się sztuką i doświadczeniem w zakresie edukacji. Pan Kuczma spełnia wszystkie te wymogi – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Wacław Kuczma ma 59 lat. Jest magistrem sztuki, tytuł uzyskał  na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz wieloletnią działalnością kuratorską, artystyczną i edukacyjną. Był nauczycielem plastyki, malarstwa, sztuki i wychowania m.in. w Pałacu Młodzieży, Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącym.  W latach 1998–2014 w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi filia w Bydgoszczy wykładał przedmiot projektowanie graficzne i historia sztuki. Od 2012 roku jest wykładowcą przedmiotu kształtowanie przestrzeni oraz od 2015 roku malarstwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W 1993 roku współorganizował  Stowarzyszenie Artystyczne Wieża Ciśnień w Bydgoszczy, którego prezesem był od momentu zarejestrowania aż do roku 2003. W ramach Towarzystwa Wspierania Edukacji Plastycznej w latach 1998–2002 prowadził zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Od czerwca 2002 roku w wyniku konkursu został powołany na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. W ramach działalności kierowniczej i kuratorskiej był organizatorem licznych wystaw. Jako dyrektor i kierownik artystyczny Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy zorganizował: ok. 265 wystaw i ok. 140 prezentacji sztuki efemerycznej, kilkadziesiąt pokazów filmowych i spotkań z artystami oraz brał udział w licznych wystawach, m.in. kolekcji grafik Andy’ego Warhola z amerykańsko-słowackiej fundacji, fotografii Ryszard Horowitz – RH 75, spotkaniach  performance  w przestrzeni miasta Pranie, Gdzie jest mój Dom, Tożsamość.

Dla potrzeb BWA w Bydgoszczy Wacław Kuczma pozyskał m.in. wystawy dzieł  Pablo Picassa, Salvadora Dalli, Marca Chagalla,  Andy Warhola, a także Ryszarda Horowitza, Davida Lyncha  i wielu  innych światowych twórców. Jest twórcą wystawy Nowe Tendencje w malarstwie polskim (odbyły się dwie edycje) oraz wystawy i konkursu skierowanego do artystów województwa kujawsko-pomorskiego Polygonum (odbyły się trzy edycje).

Nowy dyrektor CSW posiada bogaty dorobek działalności artystycznej, w tym  wystawy indywidualne i działania zbiorowe: Performance Moja Litwa, Kowno na Litwie, Galeria an der Havel Fontane – Brandenburg-malarstwo.

Za swoją działalność organizacyjną i kuratorską otrzymał szereg nagród m. in: Europejczyka Roku 2005 przyznaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Nagrodę Stowarzyszenia Krytyków Pokaz z Warszawy w 2008 r. za wyjątkowo atrakcyjny program merytoryczny Galerii w Dużym Mieście, w szczególności za umiejętne łączenie sztuki regionalnej z ogólnopolską i światową. Jako twórca jest laureatem licznych nagród w ogólnopolskich  i międzynarodowych wystawach i głównej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Malarstwa w Baia Mare w Rumuni w 2008 roku

Wacław Kuczma nowym dyrektorem CSW w Toruniu
28 października 2015 roku
Toruń

Dodaj komentarz