Horyzont wolności

11 listopada w Galerii Aristoi w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy Krzysztofa Junga Horyzont wolności. Wystawa będzie także otwarciem przestrzeni project roomu fundacji Wabawbaw.

Wystawa „Horyzont wolności”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Horyzont wolności”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Horyzont wolności stanowi prezentację twórczości Krzysztofa Junga, performera, rysownika i malarza związanego z warszawską Galerią Repassage oraz kręgami Grzegorza Kowalskiego. Te afiliacje oddają dosyć wymownie istotę praktyki twórczej artysty: u jej podstaw stoi refleksja nad spotkaniem człowieka z drugim człowiekiem – nad wyłanianiem się tego, co ludzkie w gęstych sieciach współzależności (w tym, co społeczne).

Choć wola dramatyzacji istnienia, jak i odwrotu od esencjalistycznych koncepcji natury ludzkiej przyświecała większości twórców skupionych wokół Galerii Repassage, to jednak Krzysztof Jung w najefektowniejszy sposób dowodzi siły omawianej tradycji myślenia w szerokim kontekście polskiej kultury, m.in. wprost zaznaczając związek swojej sztuki z dziełami literatów jak Witold Gombrowicz. Niestety, niekwestionowana wielkość pisarza była odbierana zbyt długo jako wielkość outsidera – w pojedynkę budującego wartościową alternatywę dla sarmatczyzny – m.in. dlatego, że niewystarczające komentarze do twórczości Junga, Kowalskiego i pokrewnych twórców utrudniały mapowanie polskiej przestrzeni symbolicznej ponad podziałami dyscyplin. Tam zaś Jung i Gombrowicz widnieją wspólnie jako członkowie jednego z kluczowych lineaży, i właśnie w takim kontekście chcemy zaprezentować performanse urodzonego w 1951 twórcy.

Horyzont wolności – pierwsza z dwóch planowanych wystaw – bierze swój tytuł z jego realizacji z 1980 roku (Stwarzanie poprzez innych i horyzont wolności, Galeria Re’Repassage). Używając nici łączących jego nagie ciało z ciałami widzów oraz z metalową klatką, artysta powołał wtedy do życia silną teatralną metaforę. Wskazuje ona, z jednej strony, na gombrowiczowskie prawo, zgodnie z którym „mnogość żywotów ludzkich jest tym, co posuwa nas w czasie i w nas się wyraża”; z drugiej strony – na polityczny kontekst początku lat 80., w którym odrzucenie ludzkiej indywidualności mogło kojarzyć się z PZPRowską ideologią. Na wystawie Horyzont wolności – zawierającej dokumentację wspomnianego performansu, a także akcji Junga na bramie Uniwersytetu Warszawskiego – organizatorzy mają nadzieję pokazać, że twórczość omawianego autora nie jest wolna od polityki, choć może wydawać się, iż podszywa ją wola radykalnego przekroczenia tej kłopotliwej domeny.

Tekst: Arkadiusz Półtorak

Fundacja Wabawbaw – powstała z myślą o promocji sztuki współczesnej z inicjatywy artystów i teoretyków sztuki. Pragniemy wspierać interesujące debiuty i rozwój młodych polskich artystów, przybliżać szerszej publiczności dokonania zapomnianych twórców starszych pokoleń oraz uznanych i ciekawych artystów młodego pokolenia z zagranicy. Powyższe cele chcemy realizować poprzez publikacje oraz w cyklu spotkań i wystaw organizowanych m.in.: w przestrzeni na ul. Sołtyka w Krakowie, tworząc poprzez działania i projekty artystyczne możliwość integracji artystycznego środowiska w wspólnym działaniu.

Krzysztof Jung, Horyzont wolności
Od 11 do 30 listopada 2015 roku
Wernisaż: 11 listopada 2015 roku, godzina 16.00
Kurator: Arkadiusz Półtorak
Galeria Aristoi (ul. Sołtyka 9/2)
Kraków

Dodaj komentarz