Przekład słowa, przekład obrazu

5 listopada w Bibliotece Jagiellońskiej odbędzie się spotkanie pt. Przekład słowa, przekład obrazu połączone z dyskusją wokół książki Elżbiety Tabakowskiej Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Magdy Heydel.

Elżbieta Tabakowska, „Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie” – okładka (źródło: materiały wydawcy)

Elżbieta Tabakowska, „Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie” – okładka (źródło: materiały wydawcy)

Elżbieta Tabakowska, znana tłumaczka i autorka brawurowo napisanych książek poświęconych procesowi przekładu, jest przede wszystkim uczoną, która w swoich pracach harmonijnie łączy myśl językoznawczą z myślą o przekładzie. To w dużej mierze dzięki jej osiągnięciom naukowym w krąg polskiej humanistyki weszło językoznawstwo kognitywne. Pod piórem Elżbiety Tabakowskiej okazuje się ono jednak nie tylko inspirującym paradygmatem współczesnych badań lingwistycznych, lecz także zestawem sprawnych i subtelnych narzędzi wielopoziomowej analizy różnorodnych tekstów – zwłaszcza zaś utworów literackich.

Zebrane w tomie Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie prace Elżbiety Tabakowskiej przekonują, że kognitywistyczna refleksja językoznawcza pomaga zrozumieć istotę procesu tłumaczenia, dostarczając równocześnie praktykom, teoretykom oraz krytykom przekładu konkretnych, poręcznych i przekonujących kategorii analitycznych, których skuteczności dowodzą zawarte w szkicach liczne przykłady. Naszą ambicją jako redaktorów niniejszego wyboru prac krakowskiej uczonej było zaprezentowanie wielowymiarowego portretu Elżbiety Tabakowskiej – znawczyni przekładu.

Piotr de Bończa Bukowski i Magda Heydel

Elżbieta Tabakowska – emerytowana profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Anglistka, specjalistka w dziedzinie językoznawstwa kognitywnego i teorii przekładu. Założycielka i długoletnia szefowa Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ. Członek Polskiej Akademii Nauk. Visiting professor na kilku europejskich uniwersytetach. Autorka licznych książek, artykułów naukowych i przekładów. Jest czynną tłumaczką, ma w dorobku przekłady książek Normana Daviesa, wśród nich Boże Igrzysko (1989,1991), Europę (1998) i Powstanie ’44 (2004). Uhonorowana Laurem Jagiellońskim za wybitne osiągnięcia naukowe, a także dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu i językoznawstwa.

„Przekład słowa, przekład obrazu” – plakat spotkania (źródło: materiały wydawcy)

„Przekład słowa, przekład obrazu” – plakat spotkania (źródło: materiały wydawcy)

Przekład słowa, przekład obrazu
Spotkanie wokół książki Elżbiety Tabakowskiej Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie
5 listopada 2015 roku, godz. 17.00
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Dodaj komentarz