Mimikra

6 listopada w Galerii Muzeum Stanisława Staszica odbędzie się wernisaż wystawy Mimikra. Znajdą się na niej prace studentów związanych z Pracownią Narracji Fotograficznej na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która prowadzona jest przez prof. Prota Jarnuszkiewicza.

Antonina Konopelska, z cyklu „The Wax of Poland” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Antonina Konopelska, z cyklu „The Wax of Poland” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytuł wystawy zaczerpnięty został z określenia odnoszącego się do sposobu upodabniania się w przyrodzie osobników słabszych, bezbronnych, do tych silniejszych, zdolnych do obrony. Można transponować ten mechanizm na rodzaj ludzki jako tendencję do przystosowywania się pojedynczych jednostek do praw i zasad panujących w zbiorowości, podążania za modą, czy wreszcie naśladowania całych schematów zachowań.

Dziś, gdy wbrew pozorom coraz więcej odwagi wymaga bycie indywidualistą, opisany mechanizm wydaje mi się być niezwykle ważnym polem obserwacji. Polem do zadawania pytań nie tylko o system wartości społeczeństwa, w którym funkcjonujemy, ale także o samych siebie, o naszą indywidualną relację z całością społeczeństwa.

Zadaniem, któremu musieli sprostać studenci, było przyjrzenie się swojemu otoczeniu. Zarówno ludziom, jak i przestrzeniom, które zostały przez nich zaanektowane. Ich tęsknotom, strachom i niepokojom, a także przekonaniom i wyznawanym wartościom. W zaprezentowanych pracach widać, jak przez uważną obserwację próbowali wysublimować i zdefiniować dążenia swoich bohaterów. Tym samym wskazać, co w dzisiejszym świecie jest przestrzenią naszych marzeń i co według nas daje czy choćby obiecuje spokój i bezpieczeństwo.

Ten rodzaj działania sprawił, że zarówno fotografia, jak i rejestracje wideo stały się papierkami lakmusowymi obserwowanych dążeń. Uwieczniając marzenia, balsamując je i uwypuklając, dały możliwość nazwania tych bezpiecznych poniekąd obszarów, wyrywając je z kontekstu potocznej zwyczajności.

Posługując się statycznym obrazem i realizacjami wideo młodzi twórcy stworzyli nie tylko interesujące obrazy, ale pewien zapis kondycji ludzi, którzy ich otaczają. Ich prace dają szansę doświadczenia zastanej rzeczywistości i definiowania jej bez wartościowania i bez wydawania osądu. Pozwalają widzieć więcej, nawet wtedy gdy widzieć więcej, nie znaczy więcej wiedzieć.

Artyści: Tymek Bryndal, Jonasz Chlebowski, Antonina Konopelska, Magdalena Morawik, Kuba Mozolewski, Michał Szaranowicz, Piotr Urbaniec, Ernest Wińczyk, Wiktoria Wojciechowska

Tekst. prof. Prot Jarnuszkiewicz

Mimikra
Od 6 listopada do 6 grudnia 2015 roku
Wernisaż: 6 listopada 2015 roku, godzina 18.00
Galeria Muzeum Stanisława Staszica
Piła

Dodaj komentarz