• 2015-10-27

Odwróceni–rewers

29 października w Starej Galerii ZPAF w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Zdzisława Mackiewicz Odwróceni–rewers. Prace na wystawie pochodzą z cyklu tworzonego przez artystę w latach 2010–2014.

Zdzisław Mackiewicz, z cyklu „Odwróceni-rewers” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zdzisław Mackiewicz, z cyklu „Odwróceni-rewers” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytuł wystawy odnosi się do sytuacji, z jaką spotykamy się codziennie obserwując rewersy ludzi w różnych okolicznościach, nie zastanawiając się przy tym nad tożsamością poszczególnych osób.

Opis drogi twórczej Zdzisława Mackiewicza wiele mówi o poszukiwaniach sztuki fotograficznej na progu XXI wieku rozpiętych między dążeniami do abstrakcji a reporterską rzeczowością. Nie wydaje się, aby jakikolwiek sposób patrzenia na fotografię artystyczną, działania na którymkolwiek polu poszukiwań był bardziej uprzywilejowany niż inny. Jednakże niezmiernie istotne, a może nawet najważniejsze wydaje się współcześnie ujawnianie swego stosunku do istoty medium – fenomenu cywilizacyjnego i kulturowego jednocześnie, jakim jest fotografia – pisze Stanisław Jasiński.

Zdzisław Mackiewicz – urodził się w 1961 roku w Grudziądzu. Mieszka w Toruniu. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1988 roku w pracowni serigrafii. Od 1992 roku jest pedagogiem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Instytucie Artystycznym. Od 2004 roku pracuje w Zakładzie Grafiki, gdzie prowadzi pracownię Grafiki Multimedialnej.

Zdzisław Mackiewicz, Odwróceni–rewers
Od 29 października do 13 listopada 2015 roku
Wernisaż: 29 października 2015 roku, godzina 18.00
Stara Galeria ZPAF
Warszawa

Dodaj komentarz