Wieczór poetycki na urodziny Herberta

29 października przypada 91. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta – wybitnego poety, eseisty i dramatopisarza. W przeddzień rocznicy, 28 października, Rodzina, Przyjaciele i miłośnicy twórczości Herberta spotkają się w Pałacu Rzeczypospolitej, aby wziąć udział w wieczorze poetyckim, którego gospodarzami będą poeci Edward Hirsch oraz Adam Zagajewski.

Fundacja im. Zbigniewa Herberta – logo (źródło: materiały prasowe)

Fundacja im. Zbigniewa Herberta – logo (źródło: materiały prasowe)

Gospodarze wieczoru przypomną postać Herberta, przybliżą jego twórczość, a także zaprezentują swoje własne utwory. Uzupełnieniem wieczoru będzie odczytanie wierszy Zbigniewa Herberta przez aktorkę Agatę Kuleszę.

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie, zmarł 28 lipca 1998 r. w Warszawie. Był poetą, eseistą i dramatopisarzem. W swojej twórczości nawiązywał do tradycji i symboli cywilizacji śródziemnomorskiej oraz wyrosłej na jej gruncie kultury chrześcijańskiej Europy, rozważając na tym tle zagadnienia moralne i kondycję duchową współczesnego człowieka. Tomy jego wierszy oraz zbiory esejów należą do najważniejszych osiągnięć polskiej literatury drugiej połowy XX w. Był również autorem sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych. Jego utwory tłumaczone były na 35 języków, przynosząc mu wiele prestiżowych nagród.
 W literaturze światowej Herbert rozpoznawany jest przede wszystkim dzięki swojemu poetyckiemu alter ego – postaci Pana Cogito.

Wydarzenie jest inicjatywą Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

91. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta
28 października 2015 roku
Pałac Rzeczypospolitej w Warszawie

Dodaj komentarz