Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora

29 października Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na wernisaż wystawy Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora. Wystawa bada relację pomiędzy dziełem twórcy Teatru Cricot 2 i bytem Muzeum Etnograficznego, przykładając pojęcia bio-obiektu oraz rzeczywistości najniższej rangi do pracy instytucji, która od stulecia gromadzi rzeczy ludzkie.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie, magazyn muzealny, fot. Olga Łuczyńska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum Etnograficzne w Krakowie, magazyn muzealny, fot. Olga Łuczyńska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Swoją kolekcję Muzeum tworzy w sposób bliski metodzie Tadeusza Kantora: wyrywając rzeczy z codzienności, a tym samym pozbawiając je więzi z życiem. Paradoksalnie, gromadząc przedmioty w szlachetniej intencji, jako przejawy kultury (cennej, bo wpisanej w życie), zarazem unicestwia ich żywotność, tworząc w ten sposób – chcąc nie chcąc – przestrzenie przedmiotów biednych.

Czy Muzeum może zachować siłę i sprawczość takich rzeczy? Czy jest zdolne wytworzyć „ciśnienie potrzebne do wyrzucenia ładunku w przyszłość”? Czy może być miejscem, do którego przychodzi się, by szukać się prawdy o sobie?

Wystawa proponuje odczytywanie rzeczy ludzkich poprzez Kantora, którego pisma obficie przywołujemy, ale też poprzez własną wyobraźnię, pamięć, wrażliwość i otwarcie na perspektywę innych. Publiczność wkroczy w przestrzeń peryferyjną Muzeum, niejako na margines wystawy stałej, to jest na strych, używany na co dzień jako magazyn podręczny.

Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora
Od 30 października do 13 grudnia 2015 roku
Wernisaż: 29 października 2015 roku, godzina 18.00
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
Kraków

Dodaj komentarz