• 2015-10-23

W stronę Mekki

Wystawa W stronę Mekki wpisuje się w kalendarz wydarzeń zorganizowanych w setną rocznicę urodzin Teresy Sahakian (1915–2007) – kolekcjonerki dziel sztuki i sztuki zdobniczej. Prezentowane są na niej kobierce używane przez część muzułmanów podczas codziennych modlitw.

„W stronę Mekki”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„W stronę Mekki”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przeznaczenie tkanin oraz sposób użytkowania zadecydowały o ich formie: niewielkich rozmiarach, prostokątnym kształcie i dekoracji wykorzystującej architektoniczny motyw niszy, nawiązujący do kształtu mihrabu – wnęki w sali modlitwy w meczecie, wskazującej kierunek na Mekkę. W znanych tekstach źródłowych wzmianki na temat kobierców modlitewnych pochodzą z VIII i IX w.

‌W ikonografii, na miniaturach wschodnich, tkaniny tego typu pojawiały się od XIV w., w malarstwie europejskim w XV w. Najstarsze zachowane kobierce modlitewne pochodzą z XIII w. i znajdują się w zbiorach tureckich.

‌W kolekcji Fundacji Teresy Sahakian przechowywane są 62 kobierce modlitewne pochodzące z trzech ośrodków kobierniczych Wschodu: anatolijskiego, perskiego i reprezentowanego najliczniej – kaukaskiego. Większość z nich stanowią wyroby XIX-wieczne. Są wśród nich zarówno wyroby z miejskich manufaktur, jak i kobierce wiejskie tkane na własny użytek. Mimo jednolitej, skodyfikowanej kompozycji są to tkaniny bardzo różnorodne, charakteryzujące się bogactwem wzorów i kolorów.

‌Poza kobiercami z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian na wystawie pokazanych zostanie także kilka przykładów XVIII-wiecznych kobierców tureckich (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu), stanowiących źródło inspiracji dla późniejszych realizacji.

W stronę Mekki
Od 28 października 2015 do 31 października 2016 r.
Pałac pod Blachą
Zamek Królewski w Warszawie

Dodaj komentarz