Ryte, kłute, odciskane…

23 października Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na wernisaż nowej wystawy czasowej Ryte, kłute odciskane… Wystawa poświęcona jest garncarstwu epoki neolitycznej i starożytnej oraz tajemniczym symbolom wyrytym na powierzchni naczyń.

Wystawa „Ryte, kłute, odciskane...”, fot. Krzysztof Deczyński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Ryte, kłute, odciskane...”, fot. Krzysztof Deczyński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Garncarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł w dziejach ludzkości. Wystawa czasowa pt. Ryte, kłute, odciskane… to krótka opowieść o tym, jak powstawały najstarsze ręcznie lepione naczynia z gliny. To również próba zrozumienia ukrytych znaczeń przedstawianych na naczyniach oraz zapoznanie się z wybranymi interpretacjami dotyczącymi stosowanej na nich symboliki.

Tajemnicze znaki ryte, kłute, odciskane, czasem również malowane opowiadają nam o pewnej idei i zwyczajach niezwykle istotnych dla ówczesnych ludzi. Na ekspozycji będzie można zobaczyć unikatowe naczynia gliniane, których czas powstania mieści się w przedziale chronologicznym od neolitu do wczesnej epoki żelaza, pochodzące ze zbiorów następujących instytucji: Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Miejskiego Wrocławia-Oddział Muzeum Archeologiczne, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz z Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Ekspozycja podzielona została na kilka części odzwierciedlających cztery żywioły: Ziemię, Wodę, Powietrze i Ogień. Elementem łączącym wszystkie cztery wyżej wymienione żywioły jest Człowiek – Garncarz symbolizujący Siłę Twórczą.

Część naczyń swoje zastosowanie znalazła w czynnościach codziennych, takich jak gotowanie czy przechowywanie pożywienia. Inne mogły być wykorzystywane w praktykowanych ówczesnych rytuałach. Poznanie i zrozumienie stosowanych znaków na określonych przedmiotach jest niezwykle trudnym zadaniem, jednak bez wyobrażenia sobie metafory i zasady przedstawień na naczyniach, nie potrafimy w pełni zrozumieć świata otaczającego ówczesnych mieszkańców, który był niezwykle rozbudowany i bogaty w swoim przesłaniu. Jakie znaczenie mogły mieć tajemnicze znaki? Nie wiemy dokładnie, niemniej proponujemy Państwu jedną z wielu możliwych ich interpretacji, by lepiej zrozumieć i przybliżyć świat twórców – garncarzy od epoki neolitu do wczesnej epoki żelaza.

Tekst: Beata Bielińska-Majewska, Leszek Kucharski 

Ryte, kłute, odciskane…
Od 24 października 2015 roku do 22 maja 2016 roku
Wernisaż wystawy: 23 października 2015 roku, godz.17.00
Kuratorzy: Beata Bielińska-Majewska, Leszek Kucharski
Muzeum Okręgowe
Ratusz Staromiejski, Piwnica Gdańska
Toruń

Dodaj komentarz